X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 20-02-2019  |

  Radioactieve straling (X-ray)

  In de vleessector wordt gebruikt gemaakt van X-ray, met name voor kwaliteitsbepaling van vleesproducten en voor de vaststelling van het vetgehalte daarvan. Ook enkele vleeswarenbedrijven gebruiken X-Ray om gevulde producten te controleren op productvreemde
 • 20-02-2019  |

  Mis het niet: themamiddag Gevaarlijke Stoffen

  Het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is op Europees en nationaal niveau tot speerpunt benoemd. Bewustwording en handhaving zijn daarin vanaf nu belangrijke pijlers. Onderzoek van de Inspectie SZW in 2017 leerde dat 92% van de onderzochte
 • 20-02-2019  |

  Aan de slag met Arbo!

  De Arbocatalogus voor Vlees en Vleeswaren geeft een schat aan informatie over hoe met arborisico’s om te gaan. Het gratis RI&E-instrument dat speciaal voor de sector is ontwikkeld, sluit daar nauw op aan. In deze nieuwsbrief lichten we er
 • 20-02-2019  |

  25 Jaar RI&E-verplichting

  Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de RI&E verplicht werd gesteld via de Arbowet. Toch zijn er nog veel bedrijven die geen RI&E hebben uitgevoerd. Regelmatig blijkt dat bedrijven niet op de hoogte zijn van de verplichting en ook niet op de hoogte
 • 06-02-2019  |

  WIA-Verzekering

  Zowel in de cao voor de vleessector als voor de vleeswarenindustrie is al lange tijd de verplichting opgenomen om als werkgever voor de werknemers een WIA-Verzekering af te sluiten. In de cao voor de vleessector betreft dit artikel 51 en in de cao voor de
 • 06-02-2019  |

  Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan

  De Tweede Kamer heeft dinsdag 5 februari de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Dat is de wet die onder meer de transitievergoeding verlaagt, maar hier tegelijk recht op geeft vanaf de eerste dag van het dienstverband. De wet die de cumulatiegrond bij
 • 06-02-2019  |

  Subsidie-aanvragen 2018

  Het jaar 2019 is alweer ruim een maand oud. Tot 15 april aanstaande heeft u als bedrijf de mogelijkheid om over het jaar 2018 uw scholingssubsidies aan te vragen. Om na te gaan voor welke opleidingen u subsidie kunt aanvragen en hoe een en ander aangevraagd
 • 06-02-2019  |

  Heeft u nieuwe folder van de sna al gezien.

  Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij
 • 18-01-2019  |

  Wat een harde brexit voor werkgevers betekent

  Nu het Britse parlement heeft besloten niet akkoord te gaan met de uittredingsakte die premier Theresa May en de Europese Unie hebben gesloten, is een harde brexit zeer waarschijnlijk. Deze harde brexit heeft ingrijpende gevolgen op het terrein van ondernemen
« 1 2 3 4 5 ... » 3/26 (252)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer