X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 20-09-2018  |

  Transitievergoeding bij deeltijdontslag

  De Hoge Raad is van oordeel dat in bepaalde gevallen van deeltijdontslag ook een transitievergoeding moet worden toegekend. Want, zo betoogt de Hoge Raad, als dat “niet zou worden aanvaard, zou de werknemer door een substantiële en structurele
 • 11-09-2018  |

  Hoe berekent u als werkgever de bijdragen voor de PAWW?

  Alle werknemers vallend onder de reguliere cao vallen ook onder de PAWW regeling. Via  uw cumulatieve loonstaat verzorgt u de aangifte van drie gegevens voor de PAWW. De gevraagde gegevens zijn: Het totaal van de bijdrage grondslag, het
 • 06-09-2018  |

  Pilot Pesten op de werkvloer

  Begin dit jaar hebben we vanuit de werkgroep Arbo-catalogus uw aandacht gevraagd voor het thema ongewenst gedrag. In de Arbo-catalogus voor de Vleessector en de Vleeswarenindustrie spreken we in dit verband over ongewenste omgangsvormen. Ongewenst gedrag is
 • 04-09-2018  |

  UWV Uitvoeringsregels ontslag op onderdelen aangepast

  De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) en de UWV Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus op onderdelen aangepast. De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische
 • 01-08-2018  |

  Hygiënische handelingen

  In de cao voor de vleessector is opgenomen dat de tijd gemoeid met tussentijdse hygiënische handelingen, waaronder wordt verstaan alle hygiënische handelingen aan gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemer die in opdracht
 • 01-08-2018  |

  Functiewaardering vleessector opnieuw vormgeven

  Sociale partners in de vleessector hebben bij de laatste cao onderhandelingen besloten het functie-indelingsmateriaal voor de Vleessector opnieuw vorm te geven. Het bureau EVZ organisatie-advies in Oisterwijk zal sociale partners in dit traject
 • 23-07-2018  |

  Vraag nu alvast eHerkenning aan

  Vanaf 1 november 2018 kunt u met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van UWV. Wilt u op tijd klaar zijn? Vraag eHerkenning dan nu alvast aan. EHerkenning en UWV UWV gaat vanaf 1 november 2018 eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 gebruiken
 • 23-07-2018  |

  Geen loondoorbetaling na terecht ontslag op staande voet

  Het was even schrikken voor werkgevers toen medio juni de conclusie van de Advocaat-Generaal (AG) werd gepubliceerd: in voorkomende gevallen zijn werkgevers na een – terecht gegeven – ontslag op staande voet toch nog loon verschuldigd. De vraag
 • 18-07-2018  |

  Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding aangenomen

  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid heeft betaald. De wet treedt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in werking op 1 april
« 1 2 3 4 5 ... » 4/24 (235)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer