X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 02-03-2021  |

  Taal en veiligheidsrisico's

  Als medewerkers procedures en instructies niet goed begrijpen, kan tot ernstige ongevallen leiden. Werknemers en uitzendkrachten met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal lopen daarom extra veiligheidsrisico’s
 • 24-02-2021  |

  Update vragenlijst branche RI&E

  De huidige RI&E vragenlijst is er sinds 1 mei 2017. Deze vragenlijst is door de werkgroep Arbocatalogus in het afgelopen jaar helemaal doorgelopen en ge-update naar de laatste wijzigingen in de Arbocatalogus. Op maandag 1 maart 2021 gaan wij de nieuwe
 • 24-02-2021  |

  RVU bedragen aangepast in folder Regeling Zwaar Werk Vleessector

  Voor werkgevers en werknemers in de Vleessector is er, in 3 talen (Nederlands, Engels en Pools), een folder ontwikkeld met een beknopte uitleg over de regeling. In de geactualiseerde folder zijn de genoemde bedragen aangepast aan de geldende hoogte per 1
 • 16-02-2021  |

  Arbo-voorlichting en toezicht

  Arbovoorlichting geven aan medewerkers is niet alleen wettelijk voorgeschreven, maar ook onmisbaar. Eigen medewerkers en zeker ook uitzendkrachten moeten immers kennis hebben over de risico’s in hun werk en over hoe daarmee veilig en gezond om te gaan.
 • 10-02-2021  |

  Hoe TOP werk jij? Webinars, goede praktijken en meer...

  Vorig jaar is de campagne “Hoe TOP werk jij?” gestart. In deze meerjarige campagne - ondersteund door onder meer het Ministerie van SZW - wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen van (beroeps) ziekten als gevolg van fysieke belasting. Uit cijfers blijkt dat
 • 08-02-2021  |

  NOW 1, 2 en 3 aangepast

  NOW-1, 2 en 3 zijn op onderdelen aangepast. De aanpassingen betreffen verzoeken tot intrekking van verleningsbeschikkingen voor de derde en vierde tranche van de NOW, de overeenkomst over werkbehoud bij een NOW-aanvraag op het niveau van de werkmaatschappij
 • 08-02-2021  |

  Hoogte RVU vrijstelling 2021

  Met terugwerkende kracht is per 1 januari 2021 het bedrag van de drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding gesteld op € 1847 (was € 1767). Als gevolg van deze wijziging worden de bedragen voor de regeling Zwaar Werk Vleessector verhoogd.
 • 04-02-2021  |

  Eerste 15 deelnemers kunnen eerder stoppen met werken in Vleessector

  COV, FNV en CNV (Sociale partners) in de Vleessector zijn het er al jaren over eens, dat er voor werknemers in een productiefunctie (“Vlees in de handen”) doorwerken tot aan de AOW-leeftijd (te) zwaar is. De Sociale partners in de Vleessector zijn blij dat
 • 04-02-2021  |

  Aanpak Fysieke belasting

  Fysieke overbelasting is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de vleessector. Denk daarbij aan repeterende werkzaamheden, staand werk en tillen.
« 1 2 3 4 5 ... » 4/42 (411)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer