X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 18-07-2018  |

  Folder regeling PAWW (reparatie 3e WW jaar)

  De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor jou? Word je na 1 januari 2016 werkloos en werk je langer dan 10 jaar? Dan is de duur van je WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen. Je ontvangt minder lang
 • 13-07-2018  |

  Versobering WW gerepareerd

  In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de
 • 09-07-2018  |

  Knelpunten sectorindeling per direct aangepakt

  De regering wil met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het aangaan van vaste contracten stimuleren, onder meer door premiedifferentiatie naar soort contract: een lagere WW-premie voor vaste contracten en een hogere premie voor tijdelijke contracten.
 • 18-06-2018  |

  Wetsvoorstel extra geboorteverlof naar Tweede Kamer

  Vanaf januari 2019 krijgen partners na de geboorte een hele week verlof volledig doorbetaald, in plaats van de twee dagen betaald kraamverlof waar zij nu nog recht op hebben. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar mogen dat ook doen in de eerste vier
 • 18-06-2018  |

  Eerste nieuwsbrief SNA

  De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt u graag op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen. Daarvoor starten zij vanaf heden met een nieuwsbrief die ongeveer één keer per kwartaal zal verschijnen. Daarnaast kunt u voor meer
 • 18-06-2018  |

  Cao afspraak: Indicatief rooster

  In de cao voor de Vleessector zijn afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen sociale partners in de vleessector. Zo hebben sociale partners bij de laatste cao onderhandelingen onder andere afgesproken dat alle werknemers
 • 08-06-2018  |

  Voortgang procedure verzamel-cao’s PAWW

  Van de Stichting PAWW hebben wij een update ontvangen over de voortgang van de procedure verzamel-cao's PAWW.  Werkgevers zullen op spoedig over de verdere implementatie worden geïnformeerd. Op 13 maart hebben wij u geïnformeerd over
 • 07-06-2018  |

  SNA jaarverslag 2017

  Graag bieden wij u het jaarverslag 2017 van de Stichting Normering Arbeid (SNA) aan. Sinds de start in 2007 heeft het SNA-keurmerk zich continue kwalitatief verder ontwikkeld, waardoor er inmiddels een breed gedragen instrument staat waarmee het
 • 01-06-2018  |

  Wet voor compensatie transitievergoeding

  Werkgevers kunnen naar verwachting vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan werknemers hebben betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor het ontvangen van de compensatie is het van belang dat de
« ... 2 3 4 5 6 ... » 5/24 (235)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer