X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 29-10-2018  |

  Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

  Let op!: per 1 januari 2019 zijn de in de B0 en de cao lonen voor 21 en 22 jarigen lager dan het wettelijk minimum. Werknemers hebben echter minimaal recht op het minimumloon. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1
 • 22-10-2018  |

  Maximum transitievergoeding per 1 januari 2019 naar € 81.000

  Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze
 • 08-10-2018  |

  Tussentijdse hygiënische handelingen: betaalde werktijd

  In de cao voor de vleessector is opgenomen dat de tijd gemoeid met tussentijdse hygiënische handelingen, waaronder wordt verstaan alle hygiënische handelingen aan gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemer die in opdracht
 • 03-10-2018  |

  De bedrijfsarts en uw RI&E

  Bedrijfsartsen hebben het recht om uw RI&E in te zien. Dat lijkt logisch, maar de praktijk leert dat de bedrijfsartsen soms op weerstand stuiten bij werkgevers. De bedrijfsarts heeft (gewoon) recht op inzage in de RI&E. Dit zogenaamde inzagerecht is
 • 03-10-2018  |

  ARBO-beleid is onder meer gericht op preventie

  “Voorkomen is beter dan genezen” dat gezegde is ons bekend. In het voorjaar hebben de sociale partners middels de Arbo-campagne “Hoe veilig is jouw bedrijf” aandacht gevraagd voor veiligheid in de organisaties. In de campagne hebben we
 • 20-09-2018  |

  Transitievergoeding bij deeltijdontslag

  De Hoge Raad is van oordeel dat in bepaalde gevallen van deeltijdontslag ook een transitievergoeding moet worden toegekend. Want, zo betoogt de Hoge Raad, als dat “niet zou worden aanvaard, zou de werknemer door een substantiële en structurele
 • 11-09-2018  |

  Hoe berekent u als werkgever de bijdragen voor de PAWW?

  Alle werknemers vallend onder de reguliere cao vallen ook onder de PAWW regeling. Via  uw cumulatieve loonstaat verzorgt u de aangifte van drie gegevens voor de PAWW. De gevraagde gegevens zijn: Het totaal van de bijdrage grondslag, het
« ... 2 3 4 5 6 ... » 5/26 (252)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer