X

Actueel

 • 22-05-2024  |

  Geslaagde Arbo-themamiddag 25 april jongstleden

  Op de themamiddag van 25 april jl. stond het thema centraal “hoe vergroot je het veiligheidsbewustzijn van medewerkers?” De middag was georganiseerd door de Werkgroep Arbocatalogus Vlees en Vleeswaren, ditmaal samen met de collega’s van de sector
 • 21-05-2024  |

  Ingangsdatum Wtta met een jaar uitgesteld

  Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het huidige tijdspad van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) met beoogde ingangsdatum 1 januari
 • 02-05-2024  |

  Fit voor Vlees en Vleeswaren eindigt op 31 mei 2024

  Zoals bekend voeren de sectoren Vlees en Vleeswaren een groot programma, het MDIEU projectplan, genaamd: ‘Fit voor Vlees en Vleeswaren’ uit. Dit programma loopt tot en met 31 mei 2024.
 • 01-05-2024  |

  Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten

  Het Trimbos-instituut organiseerde in december 2023 in opdracht van het Ministerie van SZW de werkconferentie ‘Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten’. Sociale partners vanuit de Vlees en Vleeswarensector hebben hieraan deelgenomen.
 • 10-04-2024  |

  Voorkom ongevallen met vleesverwerkingsmachines

  De arbocatalogus Vlees beschrijft bij het thema Machineveiligheid niet alleen de algemene vereisten voor machines, maar gaat ook in op specifieke vleesverwerkingsmachines.
 • 03-04-2024  |

  Verhoging bedragen inconveniëntentoeslag

  De COV, FNV en CNV zijn een nieuwe cao voor de vleessector overeengekomen met een looptijd van 1 maart 2024 tot 1 mei 2025. Gedurende de looptijd van de cao worden de lonen 2x verhoogd. Als gevolg van deze loonsverhogingen worden ook de inconveniëntentoeslagen
 • 03-04-2024  |

  Meepraten over de Arbovisie 2040? Geef u dan op voor een panelgesprek

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in oktober 2023 de Arbovisie 2040 gepubliceerd. Het doel van de Arbovisie 2040 is om ervoor te zorgen dat werkenden in Nederland zo gezond en veilig mogelijk werken en geen gezondheidsklachten door hun
1 2 3 4 5 ... » 1/55 (545)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer