X

Actueel

 • 19-09-2023  |

  Geactualiseerde Branche-RI&E per 1 oktober beschikbaar

  Voor bedrijven in de sector Vlees en Vleeswaren is een digitaal instrument ontwikkeld om de wettelijk voorgeschreven Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en Plan van Aanpak uit te voeren: de Branche-RI&E Vlees en Vleeswaren.
 • 13-09-2023  |

  Voorkom ongevallen met messen

  In de afgelopen jaren constateerden arbeidsinspecteurs bij meerdere bedrijven in de sector onveilige situaties met messen. Het betrof vooral het niet dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 • 11-09-2023  |

  Toolkit met informatie over de detacheringsmeldplicht

  Eind 2022 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een campagne om de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) onder de aandacht te brengen bij Nederlandse ondernemers.
 • 06-09-2023  |

  Weer warme dagen

  De nazomer brengt hoge temperaturen met zich mee. Meerdere bedrijven hebben al stappen gezet om de werkomstandigheden in warme periodes te verbeteren.
 • 14-08-2023  |

  Gebruik maken van MDIEU subsidie voor bedrijven?

  Vanaf 1 september 2023 is het voor individuele bedrijven mogelijk om de MDIEU-subsidie* aan te vragen. Dit betekent dat er naast het sectorale MDIEU-subsidieproject ‘Fit voor Vlees en Vleeswaren’ ook individuele bedrijfsprojecten onder de MDIEU
 • 09-08-2023  |

  Checklist ziekmelding

  Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de activiteiten die  een werkgever moet ondernemen vanaf het moment van ziekmelding van een werknemer tot en met de 104de week van diens arbeidsongeschiktheid.
 • 04-08-2023  |

  Kent u de Subsidieregeling Praktijkleren?

  Vorig jaar in november 2022 werd bekend dat de Subsidieregeling praktijkleren met één jaar is verlengd. Daarom kunt u ook voor studiejaar 2022/2023 subsidie aanvragen tot uiterlijk 15 september  2023.
1 2 3 4 5 ... » 1/52 (512)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer