X
Something went wrong while processing your request. The exact error was logged and will be further investigated.

Actueel

 • 24-07-2024  |

  Vandaag gedaan, vandaag geleerd

  De campagne 'Leren op de werkvloer levert aardig wat op’ van het ministerie van SZW is op maandag 22 juli 2024 van start gegaan. Het ministerie wil met deze campagne bevorderen dat leren en ontwikkelen vanzelfsprekende onderdelen zijn van de werkdag.
 • 09-07-2024  |

  AVV cao Vleessector

  Op 3 juli 2024 is de cao Vleessector algemeen verbindend verklaard. Dit is op 8 juli 2024 in de Staatscourant gepubliceerd.
 • 28-06-2024  |

  Verhoging WUML per 1 juli 2024

  Op 1 juli 2024 gaat het minimumuurloon weer omhoog. Het minimumloon stijgt met 3,09%. Daarmee wordt het minimumuurloon (WMUL) per 1 juli 2024 € 13,68 bruto per uur.
 • 25-06-2024  |

  De eerste warme dagen

  De eerste warme dagen van deze zomer dienen zich aan. Meerdere bedrijven hebben al stappen gezet om de werkomstandigheden in warme periodes te verbeteren.
 • 12-06-2024  |

  Week van de RI&E

  We zitten nu in de week van de RI&E. In deze week, van 10 t/m 14 juni 2024, is er extra aandacht voor veilig en gezond werken en met name voor de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). 
 • 05-06-2024  |

  Nieuwe regels voor stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting

  Vanaf eind mei 2024 gelden nieuwe regels voor het werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting, ofwel de ‘reprotoxische stoffen’. Bij onvoldoende maatregelen kunnen deze stoffen leiden tot verminderde vruchtbaarheid, miskramen, vroeggeboortes
 • 22-05-2024  |

  Geslaagde Arbo-themamiddag 25 april jongstleden

  Op de themamiddag van 25 april jl. stond het thema centraal “hoe vergroot je het veiligheidsbewustzijn van medewerkers?” De middag was georganiseerd door de Werkgroep Arbocatalogus Vlees en Vleeswaren, ditmaal samen met de collega’s van de sector
1 2 3 4 5 ... » 1/56 (553)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer