X

Actueel

 • 13-02-2024  |

  Fit aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Het kan nog steeds!

  In 2022 hebben de Fondsen Collectieve Belangen voor de Vleessector en Vleeswarenindustrie een MDIEU subsidieaanvraag ingediend en toegekend gekregen. De regeling is bedoeld om zoveel werknemers gezond werkend hun pensioen te laten bereiken door te investeren
 • 06-02-2024  |

  Preventiemedewerker is onmisbaar

  In ieder bedrijf is een medewerker nodig die zich op arbeidsomstandigheden richt. Dat kan een volledige baan zijn of een deeltaak. Deze medewerker wordt ‘preventiemedewerker’ genoemd, maar ook andere benamingen zijn gangbaar, zoals ‘Arbocoördinator’.
 • 21-12-2023  |

  Arbo-voorlichting en toezicht

  Arbovoorlichting geven aan medewerkers is niet alleen wettelijk voorgeschreven, maar ook onmisbaar. Eigen medewerkers en zeker ook uitzendkrachten moeten immers kennis hebben over de risico’s in hun werk en hoe daar veilig en gezond mee om te gaan.
 • 30-11-2023  |

  Savlex premievergoeding 2024

  Het bestuur van Savlex heeft besloten ook voor 2024 een premievergoeding voor de WGA-hiaatverzekering te verstrekken voor haar deelnemers.
 • 29-11-2023  |

  Aanpak Fysieke belasting

  Fysieke overbelasting is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de Vleessector.
 • 15-11-2023  |

  Nieuwe arboregelgeving

  Komend jaar wordt op enkele terreinen nieuwe Arbo-regelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed in 2024 gelden. Hieronder is een aantal van de voornaamste wijzigingen kort op een rij gezet.
1 2 3 4 5 ... » 1/53 (526)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer