X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 07-12-2022  |

  Speerpunten Arbeidsinspectie 2023

  Het Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie is onlangs gepubliceerd met daarin haar speerpunten voor volgend jaar. Daarnaast zijn er nog specifieke aandachtspunten voor inspecties in de sector Vlees en Vleeswaren te melden.
 • 18-11-2022  |

  Overtredingen bij machines en andere arbeidsmiddelen

  De afgelopen periode heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een substantieel aantal Vlees- en Vleeswarenbedrijven bezocht en inspecties uitgevoerd. Uit de analyse van de geconstateerde overtredingen bleken de meeste overtredingen samen te hangen met het
 • 09-11-2022  |

  Arboregels voor uitzendkrachten

  Zowel het inlenende bedrijf als het uitzendbureau is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk. De inlenende werkgever draagt de grootste verantwoordelijkheid. Wanneer met een uitzendkracht een ongeval op het werk
 • 08-11-2022  |

  Voorlichtingscampagne meldplicht WagwEU

  Op 1 november is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne gestart om de meldplicht in het kader van de WagwEU voor gedetacheerde medewerkers uit de EU, EER en Zwitserland die in Nederland komen werken onder de aandacht te brengen bij
 • 08-11-2022  |

  Alcohol als kankerverwekkende stof

  Alcohol, ofwel ethanol, wordt in meerdere bedrijven nog gebruikt als bestanddeel in desinfectie- en reinigingsmiddelen. Maar in Nederland wordt alcohol als kankerverwekkende stof gezien.
 • 04-11-2022  |

  Jeugdschalen per 1 januari 2023

  De lonen van de jeugdschalen zijn gebaseerd op het minimumjeugdloon. Per 1 januari 2023 wordt het minimumloon en daarmee ook de lonen in de jeugdschaal verhoogd.
 • 04-11-2022  |

  Besluit van Minister inzake verlenging PAWW-deelname

  Sociale partners in de Vleessector en Vleeswarenindustrie zijn sinds 2017 aangesloten bij de Stichting PAWW middels een zogenoemde verzamel-cao. De verzamel-cao is per 1 oktober 2022 vervallen. Sociale partners in de Vleessector en Vleeswarenindustrie hebben
 • 01-11-2022  |

  Toekenning MDIEU-subsidie Vleessector en Vleeswarenindustrie

  Enige tijd geleden hebben de Fondsen Collectieve Belangen voor de Vleessector en Vleeswarenindustrie een MDIEU subsidie-aanvraag ingediend. MDIEU staat voor Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Inmiddels is de subsidie toegekend door het
 • 05-10-2022  |

  Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog

  Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Daardoor gaat het minimumloon op 1 januari 2023, in tegenstelling tot het eerdere voornemen, in één keer omhoog met 10,15%.
« ... 3 4 5 6 7 ... » 6/52 (512)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer