X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 20-04-2016  |

  Gratis wettelijk verplichte NEN-norm inzien

  Sinds 1 januari 2016 kunt u 150 NEN-normen gratis inzien. Het gaat om normen waarnaar in de wet dwingend wordt verwezen en dat zijn met name milieunormen, bouwnormen en veiligheidsnormen.Nationale normen (NEN-normen) waarnaar een dwingende verwijzing is
 • 11-04-2016  |

  Cao akkoord vleessector verhoging pensioenpremie

  Er is een nieuw cao-akkoord in de vleessector. In dit akkoord maakten sociale partners ook afspraken over pensioen. Per 1 januari 2016 stijgt de pensioenpremie. In 2017 stijgt de premie nog verder.
 • 04-04-2016  |

  Onderhandelingsakkoord/loontabellen

  Zowel de leden van de vakbonden als van de COV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao vleessector, waardoor we nu formeel een nieuwe cao hebben die loopt van 1 maart 2016 tot 1 november 2017.
 • 16-03-2016  |

  Dekkingsgraad VLEP februari 2016

  De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is gedaald naar 88,1% per eind februari 2016 (was 90,6% per eind januari). De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad
 • 08-03-2016  |

  Onderhandelingsresultaat cao Vleessector

  Sociale partners (COV, FNV, CNV en de Unie) hebben een ‘onderhandelingsresultaat’ bereikt over een nieuwe cao. De werkgevers en werknemers hebben voorstellen voor onder meer een loonsverhoging per 1 april met 1,5% en op 1 januari 2017 nog eens 0,5%
 • 23-02-2016  |

  Subsidieverlening

  Bij de aanvragen voor scholingssubsidie wordt gecontroleerd of de opleider gecertificeerd is. Het Sociaal Secretariaat raadpleegt daarvoor registers van bijvoorbeeld CEDEO, NRTO, CRKBO en ook websites van de opleider zelf. Soms is daar vermeld welk certificaat
 • 23-02-2016  |

  Klijnsma lanceert digitale rekenhulp voor werkgevers

  Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid lanceert vandaag een digitale rekenhulp voor werkgevers. Met deze tool kunnen werkgevers snel en makkelijk bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met een
 • 23-02-2016  |

  De kantonrechtersformule terug!?

  Op 29 januari is een opmerkelijke uitspraak gepubliceerd. Een kantonrechter in Amsterdam heeft besloten om een werknemer een vergoeding toe te kennen gebaseerd op de kantonrechtersformule waarbij de transitievergoeding werd geacht te zijn
 • 19-02-2016  |

  Eerste Kamer akkoord met beƫindigen VAR

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Hierdoor vervalt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) definitief per 1 mei 2016, tot 1 mei 2017 geldt een overgangstermijn.
« ... 47 48 49 50 51 ... » 50/54 (540)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer