X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 16-03-2016  |

  Dekkingsgraad VLEP februari 2016

  De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is gedaald naar 88,1% per eind februari 2016 (was 90,6% per eind januari). De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad
 • 08-03-2016  |

  Onderhandelingsresultaat cao Vleessector

  Sociale partners (COV, FNV, CNV en de Unie) hebben een ‘onderhandelingsresultaat’ bereikt over een nieuwe cao. De werkgevers en werknemers hebben voorstellen voor onder meer een loonsverhoging per 1 april met 1,5% en op 1 januari 2017 nog eens 0,5%
 • 23-02-2016  |

  Subsidieverlening

  Bij de aanvragen voor scholingssubsidie wordt gecontroleerd of de opleider gecertificeerd is. Het Sociaal Secretariaat raadpleegt daarvoor registers van bijvoorbeeld CEDEO, NRTO, CRKBO en ook websites van de opleider zelf. Soms is daar vermeld welk certificaat
 • 23-02-2016  |

  Klijnsma lanceert digitale rekenhulp voor werkgevers

  Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid lanceert vandaag een digitale rekenhulp voor werkgevers. Met deze tool kunnen werkgevers snel en makkelijk bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met een
 • 23-02-2016  |

  De kantonrechtersformule terug!?

  Op 29 januari is een opmerkelijke uitspraak gepubliceerd. Een kantonrechter in Amsterdam heeft besloten om een werknemer een vergoeding toe te kennen gebaseerd op de kantonrechtersformule waarbij de transitievergoeding werd geacht te zijn
 • 19-02-2016  |

  Eerste Kamer akkoord met beƫindigen VAR

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Hierdoor vervalt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) definitief per 1 mei 2016, tot 1 mei 2017 geldt een overgangstermijn.
 • 18-02-2016  |

  Vakbonden stappen uit SNA

  De vakbonden FNV en CNV hebben besloten om met onmiddellijke ingang uit de Stichting Normering Arbeid (SNA) te stappen. De SNA beheert het register www.normeringarbeid.nl en ziet o.a. toe op de controle van uitzendbureaus. De sociale partners werken
 • 12-02-2016  |

  Fiscus publiceert onjuiste modelcontracten

  Enkele modelcontracten die de Belastingdienst al op zijn eigen website heeft gepubliceerd, blijken bepalingen te bevatten die in strijd zijn met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft beloofd de
 • 10-02-2016  |

  Arbocatalogus

  De teksten over Biologische Agentia zijn aan de InspectieSZW gestuurd ter goedkeuring. Deze (concept)teksten zijn al te raadplegen op onze website. Al eerder is er aandacht gevraagd voor veilig werken. Arbeidsomstandigheden zijn niet alleen van werkgever
 • 28-01-2016  |

  Savlex premievergoeding voor de WGA-hiaat verzekering ook in 2016

  Het bestuur van Savlex heeft besloten ook voor 2016 een premievergoeding voor de WGA-hiaatverzekering te verstrekken aan haar deelnemers. De vleessector heeft voor de WGA-hiaatverzekeringen een mantelovereenkomst afgesloten met AEGON (de huidige mantel loopt
« ... 46 47 48 49 50 ... » 49/53 (526)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer