X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 23-12-2015  |

  De eerste nieuwsbrief is uit!

  Het heeft een tijdje op zich laten wachten maar hier is dan de 1e nieuwsbrief van vleeswerkt.nl. Vanaf heden zullen wij u maandelijks met een nieuwsbrief op de hoogte houden van het laatste nieuws. Dit eerste exemplaar sturen we aan het bij ons beschikbare
 • 22-12-2015  |

  FCB NEN+ vleesregeling vervalt per 1 januari 2016

  Per 1 juli 2015 zijn de cao-bepalingen vleessector ondergebracht in deel C.2. van de NEN 4400-1 norm. Dit betekent voor ondernemingen met het SNA-keurmerk en ondernemingen die zich hebben aangemeld voor het keurmerk dat zij vanaf 1 juli 2015, mits van
 • 15-12-2015  |

  Een gezonde en veilige werkplek.

  Het is belangrijk dat u en uw werknemers gezond en veilig werken. U onderzoekt daarom hoe het met uw arbobeleid staat. Wat zijn de risico's op de werkvloer? Welke maatregelen moet u nemen om de werkomgeving veiliger en gezonder te maken? Heeft u uw arbo op
 • 15-12-2015  |

  Arbocatalogus: Voorbeelddocumenten

  In de Arbocatalogus staan momenteel twee voorbeeld documenten gepubliceerd: hygiëneprotocol en werkinstructie. De werkgroep Arbocatalogus Vlees & Vleeswaren is benieuwd of er behoefte is om meer van deze voorbeelden in de Arbo catalogus op te nemen?
 • 07-12-2015  |

  Verbod op inhoudingen en verrekeningen uitgesteld tot 1 juli 2016

  In de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is een verbod opgenomen om op het minimumloon bedragen in te houden of te verrekenen. De inwerkingtreding van dit verbod is een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2016. Minister Asscher heeft dit aangekondigd in een
 • 07-12-2015  |

  Nieuwe UWV uitvoeringsregels ontslag

  Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 zijn de Beleidsregels ontslagtaak UWV vervallen. De ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden die vanaf die datum worden ingediend worden beoordeeld op basis van de
 • 07-12-2015  |

  Nieuwe afspraken over reparatie 3e WW-jaar

  De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om de reparatie van de beperking van de WW en WGA vast te leggen in cao’s. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering op grond van de Wet werk en zekerheid
 • 26-11-2015  |

  Bedragen minimumloon januari 2016 gepubliceerd

  Het bruto minimumloon per 1 januari 2016 stijgt met 1,11 procent. De bedragen zijn in de Staatscourant gepubliceerd. Het wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari
 • 17-11-2015  |

  Wet Arbeid Vreemdelingen

  De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recentelijk geoordeeld dat het opleggen van de standaard boete bij overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen(WAV) onredelijk is. De standaard boete zou geen uitgangspunt moeten zijn bij het opleggen
« ... 49 50 51 52 53 ... » 52/54 (540)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer