X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 07-12-2015  |

  Nieuwe UWV uitvoeringsregels ontslag

  Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 zijn de Beleidsregels ontslagtaak UWV vervallen. De ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden die vanaf die datum worden ingediend worden beoordeeld op basis van de
 • 07-12-2015  |

  Nieuwe afspraken over reparatie 3e WW-jaar

  De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om de reparatie van de beperking van de WW en WGA vast te leggen in cao’s. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering op grond van de Wet werk en zekerheid
 • 26-11-2015  |

  Bedragen minimumloon januari 2016 gepubliceerd

  Het bruto minimumloon per 1 januari 2016 stijgt met 1,11 procent. De bedragen zijn in de Staatscourant gepubliceerd. Het wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari
 • 17-11-2015  |

  Wet Arbeid Vreemdelingen

  De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recentelijk geoordeeld dat het opleggen van de standaard boete bij overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen(WAV) onredelijk is. De standaard boete zou geen uitgangspunt moeten zijn bij het opleggen
 • 17-11-2015  |

  Taalakkoord

  Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Beperkte en geringe kennis van taal, kan zorgen voor lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, verminderde doorgroeimogelijkheden en vormt uiteindelijk een financieel risico voor uw
 • 16-11-2015  |

  Kamer wil uitzondering inhoudingsverbod WAS

  Een meerderheid van de Tweede kamer wil dat minister Asscher regelt dat bonafide bedrijven en sociale werkbedrijven wel kosten mogen inhouden op het wettelijk minimumloon. Vanaf 1 januari 2016 is het voor bedrijven verboden om kosten te verrekenen met het
 • 11-11-2015  |

  Geslaagde arbomiddag Biologische Agentia

  Op 10 november 2015 heeft de landelijke arbomiddag voor de vleessector en de vleeswarenindustrie plaatsgevonden. Deze middag stond geheel in het teken van Biologische Agentie. De middag is druk bezocht en als zeer positif ervaren. In het begin van de
 • 22-10-2015  |

  Dekkingsgraad VLEP september 2015

  De dekkingsgraad van VLEP is in september gedaald naar 93,6% ten opzichte van 96,4% eind augustus 2015. De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van de rente. Het beleggingsrendement heeft ook een negatieve bijdrage geleverd. De
 • 24-09-2015  |

  Nieuwsbrief Arbocatalogus Vlees en Vleeswaren

  Met een nieuwsbrief wil de werkgroep Arbocatalogus het onderwerp arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid regelmatig onder de aandacht brengen bij alle betrokkenen in de sector. Nieuwsbrief nr. 1 van 5 juni 2015 Nieuwsbrief nr. 2 van 24 september 2015
« ... 20 21 22 23 24 ... » 23/25 (244)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer