X
Geen gegevens gevonden

Actueel

 • 29-06-2015  |

  Loontabellen Vlees

  Begin april 2015 bent u geïnformeerd over een onjuistheid in de loontabellen per 1 april 2015.
 • 09-06-2015  |

  SNA-keurmerk versterkt met controle op cao Vleessector

    In het kader van het verder versterken van het SNA-keurmerk is de afgelopen maanden, in samenwerking met sociale partners, hard gewerkt om cruciale elementen uit de cao Vleessector uit te werken in normbepalingen voor het SNA-keurmerk.  Dit
 • 20-04-2015  |

  VLEP helpt bij pensioenvragen

  U kunt uw werknemers op weg helpen in de pensioenregeling. En daarvoor hoeft u zelf niet alles te weten over pensioen! Het pensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) ondersteunt daarbij. Nodig één van de
 • 10-03-2015  |

  Biologische Agentia

  Naar aanleiding van de handhavingsbrief over de risico-inventarisatie Biologische Agentia hebben wij contact opgenomen met het ministerie SZW om uitstel te krijgen bij de hercontroles. Recentelijk hebben wij van het ministerie een negatief antwoord gekregen op
 • 23-01-2015  |

  Savlex premievergoeding voor de WGA-hiaat verzekering ook in 2015

  Het bestuur van Savlex heeft besloten ook voor 2015 een premievergoeding voor de WGA-hiaatverzekering te verstrekken aan haar deelnemers. De vleessector heeft voor de WGA-hiaatverzekeringen een mantelovereenkomst afgesloten met AEGON (de huidige mantel loopt
 • 07-01-2015  |

  RI&E-instrument voor Vlees en Vleeswaren is officieel erkend

  Het RI&E-instrument voor de sectoren Vlees- en Vleeswaren dat de sociale partners hebben samengesteld, is onlangs officieel erkend door het Steunpunt RI&E. Dat betekent dat kleine bedrijven uit deze sectoren (met 25 medewerkers of minder) die gebruik
 • 16-12-2014  |

  Seniorenregeling

  Op het sociaal secretariaat zijn veel vragen binnen gekomen over de seniorenregeling. Wij hebben een document gemaakt die een hoop van uw vragen beantwoord. Indien uw vraag hier niet bij staat kunt u altijd contact opnemen met het Sociaal Secretariaat.
 • 24-11-2014  |

  Algemeen verbindendverklaring cao vleessector

  Met ingang van 11 november is de cao vleessector algemeen verbindend verklaard. Het besluit tot avv van bepalingen van de cao vleessector is integraal gepubliceerd in de Staatscourant van 14 november 2014
 • 03-02-2014  |

  Pensioen van pensioenfonds VLEP niet verlaagd in 2014

  Bouwt u pensioen op bij Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP)? De pensioenen worden in 2014 niet verlaagd. De dekkingsgraad is per 31 december 2013 vastgesteld op 105,8%. Dat is hoger dan wettelijk nodig is:
« ... 38 39 40 41 42 » 41/42 (411)
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer