X

Verhoging WUML per 1 juli 2024

28-06-2024  |

Op 1 juli 2024 gaat het minimumuurloon weer omhoog. Het minimumloon stijgt met 3,09%. Daarmee wordt het minimumuurloon (WMUL) per 1 juli 2024 € 13,68 bruto per uur. Als gevolg van deze wettelijke verhoging worden de uurlonen in de volgende schalen per 1 juli 2024 verhoogd naar € 13,68 per uur bruto: B0, B1, C0, C1 en DO. 

Ook voor werknemers die WMUL verdienen is het mogelijk om bij een vaste arbeidsduur per week een vast periodeloon af te spreken op basis van het WMUL. De gehanteerde formule is dan bij een periodeloon per maand: te verwachten arbeidsuren in een kalenderjaar / 12 maanden x WMUL. Per gewerkt uur dient steeds minimaal WMUL te worden uitbetaald.

Jeugdschaal
Werknemers tot 19 jaar die zijn ingedeeld in schaal B of C worden ingedeeld in de jeugdschaal. Werknemers die zijn ingeschaald in de jeugdschaal hebben recht op het minimumloon van een jeugdige werknemer die twee jaar ouder is. Een jeugdige werknemer van 16 jaar heeft recht op het minimumloon van een 18-jarige, enz. Werknemers van 19 jaar of ouder worden ingeschaald in de reguliere loontabel.

Per 1 juli 2024 worden de jeugdschalen als  volgt:

Leeftijd

Minimumloon per uur

18 jaar       

€ 10,94

17 jaar

€   8,21

16 jaar

€   6,84

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer