X

Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten

01-05-2024  |

Het Trimbos-instituut organiseerde op 7 december 2023 in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkconferentie ‘Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten’. Sociale partners vanuit de FCB Vlees en Vleeswarensector hebben hieraan deelgenomen en bijgedragen aan de totstandkoming van de infosheet Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten: preventie van ADM-gebruik. Deze infosheet bevat de belangrijkste conclusies, ervaringen en aanbevelingen en zijn gebaseerd op (wetenschappelijke) inzichten en op ervaringen van de deelnemers aan de werkconferentie.

Deze infosheet kan werkgevers en uitzendbureaus helpen om preventie van ADM-gebruik (Alcohol, Drugs en Medicijnen) van arbeidsmigranten op de agenda te zetten! Het is belangrijk dat arbeidsmigranten gezond en veilig kunnen werken en wonen. ADM-gebruik kan dat in gevaar brengen. Er kunnen onveilige situaties ontstaan op het werk, iemands gezondheid kan verslechteren en in sommige gevallen raken mensen hun baan en/of woning kwijt. We weten ook dat problemen in de woon-, leef- en werkomstandigheden risicofactoren zijn voor problematisch ADM-gebruik. Een taalbarrière en niet weten hoe ze passende zorg kunnen vinden, komen daar nog bij.

De infosheet biedt op een overzichtelijke manier handvatten om dit onderwerp te agenderen. Tevens vindt u er de link voor het opstellen van beleid over alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM-beleid) binnen uw organisatie. Klik hier voor de handreiking.

Bron: www.Trimbos.nl

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer