X

Savlex premievergoeding 2024

30-11-2023  |

Het bestuur van Savlex heeft besloten ook voor 2024 een premievergoeding voor de WGA-hiaatverzekering te verstrekken voor haar deelnemers.

Hoogte vergoeding
Voor de verzekeringen geldt in 2024 een vergoeding van de werkelijk betaalde premie met een maximum van 0,27% van de gemaximeerde verzekerde loonsom.

Verrekening
Voor 2024 heeft de vleessector een mantelovereenkomst voor deze verzekering afgesloten Meijers. Indien u een polis afsluit via Meijers kan de premie direct worden verrekend met Savlex.

De automatische verrekening met AEGON/ASR stopt. Indien u uw polis aanhoudt bij AEGON/ASR of een andere verzekeraar dient u de premie zelf te betalen en achteraf vergoeding aan te vragen bij Savlex.

Eventuele correctie of naverrekening op de premie dient u zo spoedig mogelijk door te geven aan Savlex.

Geen inhouding bij werknemers
De premievergoeding betreft zowel het werkgeversdeel, als de werknemersbijdrage. Indien u premievergoeding van Savlex ontvangt mag u bij werknemers geen verzekeringspremie inhouden.

Toelichting
Werkgevers in de vleessector moeten een WGA-hiaatverzekering hebben voor hun werknemers.
Bedrijven die in 2004 deelnemer waren aan Savlex kunnen hiervoor ook voor 2024 een premievergoeding krijgen van Savlex. Het bestuur van Savlex beoordeelt jaarlijks of het vermogen nog toereikend is om voor het volgende jaar een vergoeding te kunnen verstrekken. Naar verwachting zal de premievergoeding nog enkele jaren voortgezet kunnen worden.

Meer info: J.W. Savalle (06-12744143) of A. Wytzes (0186-579315).

NB: per 1 januari 2024 is de mantelovereenkomst t.b.v. de verplichte WGA-hiaatverzekering ondergebracht bij Meijers. Voor meer informatie klikt u hier.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer