X

WML per 1 januari 2024: Berekening maandloon bij een vaste arbeidsduur per week

28-11-2023  |

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: WML). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet.

Het blijft mogelijk om bij een vaste arbeidsduur per week een vast periodeloon af te spreken. Om te toetsen of de werknemer dan wel ten minste het minimumloon ontvangt over de arbeidsuren moet volgens art. 11 WML de werkgever minimaal het in het tijdvak geldende minimumuurloon over het gemiddeld aantal arbeidsuren van die maand betalen. Het gemiddeld aantal arbeidsuren van de die maand wordt afgeleid van het totaal aantal (verwachte) arbeidsuren in het kalenderjaar.

Basisformule vast bedrag per maand:

Aantal (te verwachten arbeidsuren in een kalenderjaar) / 12 maanden x het minimum uurloon.

Minimum te betalen maandloon per januari 2024 wordt:

LET OP!:

  1. Met ingang van 1 januari 2024 liggen de volgende cao-boekjes lonen onder het WML: B0, B1, B2, C0, C1, D0, D1 en E0. Medewerkers die in deze schalen zijn ingedeeld hebben minimaal recht op het per 1 januari 2024 geldende WML.
  2. Bovenstaand geldt voor werknemers van 19 jaar en ouder. Voor werknemers jonger dan 19 jaar geldt op grond van de cao voor de vleessector de volgende staffel:

Leeftijd werknemer      

Hoogte loon volgens jeugdschaal     

Bedrag per uur     

Berekend minimum maandloon bij 36 uur     

16 jaar

WML 18 jaar

6,64

1043,81

17 jaar

WML 19 jaar

7,96

1251,32

18 jaar

WML 20 jaar

10,62

1669,47

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer