X

Verplichte WIA-mantelovereenkomst gaat over naar verzekeraar Meijers

08-11-2023  |

De huidige WIA-mantelovereenkomst verloopt op 1 januari aanstaande. De sociale partners in de Vleessector en de Vleeswarenindustrie hebben, na marktonderzoek, besloten de WIA-mantelovereenkomst bij Meijers onder te brengen. De WIA verzekering is een cao-verplichting en moet door de werkgevers in de Vlees- en Vleeswarenindustrie voor hun werknemers worden afgesloten.

Sinds 2008 hadden beide sectoren een mantelovereenkomst afgesloten met de verzekeraar AEGON, deze overeenkomst is nu met ingang van 1 januari 2024 opgezegd. Per 1 januari 2024 is er een mantelovereenkomst voor drie jaar overeengekomen met Meijers met een premie van 0,27%. De WIA verzekering biedt bescherming tegen het WGA-gat.
Meer info over deze verzekering treft u in deze brochure aan.

Waarom hebben wij voor Meijers gekozen?

  1. Een lagere premie dan bij Aegon: 0,27% van de SV-loonsom (i.p.v. 0,28%).
  2. De dienstverlening van Meijers Vitaal is inbegrepen. Meijers Vitaal ondersteunt en adviseert de werkgever bij langdurig verzuim, complexe verzuimvraagstukken en bij werknemers die de WIA instromen. Hiermee organiseert Meijers een beter proces voor werknemers die arbeidsongeschikt (lijken te) worden. Het doel is dat betrokken werknemers de uitkering krijgen waar ze recht op hebben en zo goed mogelijk worden bijgestaan in het re-integratieproces.
  3. Een winstdelingsregeling die ervoor zorgt dat bij positieve verzekeringsresultaten een deel van het resultaat terugvloeit naar de sectororganisaties. Dit kan voor toekomstige premiedemping worden ingezet.
     

Wat betekent deze wijziging voor u?
Meijers benadert u op korte termijn per mail en/of telefonisch om deel te nemen aan de mantelovereenkomst. Er is sociale partners van beide branches veel aangelegen om de wijziging zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Om het overgangsproces te vergemakkelijken is er een apart portaal ingericht en kan Meijers, nadat u toestemming hebt verleend, de opzegging voor u regelen. Indien u vragen heeft over de nieuwe mantelovereenkomst dan kunt u contact opnemen met de heer M. van Bruggen via telefoonnummer 06-30479842, of per mail info@vleeswerkt.nl of info@vleeswarenwerkt.nl. U wordt regelmatig geïnformeerd over de overgang.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer