X

Zwangerschap en arbeid: Bescherm de zwangere medewerkster

24-01-2024  |

Een zwangere medewerkster en haar ongeboren kind hebben aanvullende bescherming nodig op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zorg dat er kort na de zwangerschapsmelding een gesprek plaats vindt tussen de zwangere medewerkster en haar leidinggevende en/of HR. Daarin komt onder meer de vraag aan de orde of de werkneemster haar werk gewoon kan blijven doen. 

In de richtlijn Zwangerschap en arbeid van de Arbocatalogus Vlees zijn de wettelijke eisen ter bescherming van een zwangere medewerker weergegeven. Zo mag zij bijvoorbeeld niet werken in een vriescel, de stal, de vuile slacht en de darmbewerking. En ook niet bij hoge geluidsniveaus of forse trillingen. Verder zijn bepaalde gevaarlijke stoffen en biologische agentia uit den boze, die in de richtlijn worden genoemd. Tenslotte moet de fysieke belasting zo nodig verminderd worden.
Het advies van een bedrijfsarts kan helpen om in overleg tot een goed besluit te komen. In het gesprek kunnen ook afspraken worden gemaakt over de periode van borstvoeding, als van toepassing.

Het is aan te raden om in het bedrijf een algemene aanpak bij zwangerschap en borstvoeding vast te stellen. Dit in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Die aanpak geeft een houvast aan medewerksters en leidinggevenden bij vraagstukken over zwangerschap en werk.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer