X

Arbo-voorlichting en toezicht

21-12-2023  |

Arbovoorlichting geven aan medewerkers is niet alleen wettelijk voorgeschreven, maar ook onmisbaar. Eigen medewerkers en zeker ook uitzendkrachten moeten immers kennis hebben over de risico’s in hun werk en hoe daar veilig en gezond mee om te gaan. De arbocatalogus Vlees bevat concrete afspraken waaraan arbovoorlichting  moet voldoen om doeltreffend te zijn. Zo schrijft de richtlijn Voorlichting en Onderricht onder meer machine-instructiekaarten voor en regelmatig herhaalde voorlichting over de risico’s in de functie. En ook een toets of medewerkers de voorlichting hebben begrepen.

Verder is ook praktisch onderricht en toezicht vereist. De richtlijn Toezicht op de werkplek geeft aan dat voorbeeldgedrag van leidinggevenden een eerste stap is en verder het gericht aanspreken van medewerkers als zij zich niet aan de voorschriften houden.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft Voorlichting, Onderricht en Toezicht als een speerpunt van haar inspecties aangewezen in de sectoren vlees en vleeswaren. En na een ernstig ongeval zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat de arbovoorlichting en het toezicht bij de betreffende medewerker adequaat waren. Voorlichting en toezicht goed organiseren is dus in ieders belang.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer