X

(Internationale) medewerkers hebben na 5 jaar recht op een arbeidsovereenkomst bij opdrachtgever

29-03-2023  |

Opdrachtgevers in de vleessector hebben de verplichting om (internationale) medewerkers die langer dan vijf jaar op het bedrijf in een productiefunctie werkzaam zijn (al dan niet via verschillende bureaus), duurzaam in Nederland verblijven en in de directe omgeving eigen huisvesting hebben, een arbeidsovereenkomst aan te bieden tegen tenminste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. 

Deze verplichting is in artikel 34c van de cao voor de Vleessector opgenomen en geldt voor alle werkgevers (opdrachtgevers) die onder de cao voor de vleessector vallen. Van uitzend- en inleenbureaus vallend onder de cao (opdrachtnemers) wordt verwacht dat zij meewerken aan de uitvoering van deze verplichting.

Sociale partners in de vleessector hebben ten behoeve van een eenduidige uitleg van deze verplichting het volgende afgesproken: 

De opdrachtgever houdt bij welke flexkrachten, gedurende hoe lang en via welk bureau of welke bureaus op het bedrijf werkzaam zijn.  Bij de vaststelling van de periode van 5 jaar worden alle gewerkte perioden bij de opdrachtgever en werkzaamheden op dezelfde locatie bij diens rechtsvoorganger meegeteld plus genoten vakanties en afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid van maximaal 3 maanden per jaar. Na afwezigheid, al dan niet wegens vakantie of arbeidsongeschiktheid, van meer dan 3 maanden per jaar wordt de periode van 5 jaar verlengd met de periode van afwezigheid.
Of de medewerker duurzaam in Nederland verblijft en in de directe omgeving eigen huisvesting heeft, kan blijken uit:

  1. Het hebben van eigen, niet door een inleen- of uitzendbureau geregelde, gefaciliteerde of beheerde, huisvesting (huur of koop), waarbij de medewerker niet meer dan 45 minuten hoeft te reizen om van zijn huis bij het bedrijf te komen.
  2. De medewerker beschikt over een eigen BSN.
  3. De medewerker heeft een aantoonbare zorgverzekering.
  4. De medewerker spreekt Nederlands of is bereid Nederlandse les te volgens
  5. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor vervoer naar het werk.

Bovenstaande uitleg geldt vanaf 1 april 2023.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer