X

Taal en veiligheidsrisico’s

24-03-2023  |

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft voor dit jaar een aantal speerpunten aangewezen voor haar inspecties in de vleessector. Eén ervan betreft veiligheidsrisico’s door de taalbarrière.

Werknemers en uitzendkrachten met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal lopen extra veiligheidsrisico’s. Het niet goed begrijpen van de procedures en instructies kan immers tot ernstige ongevallen leiden. Dat geldt overigens ook voor autochtone Nederlanders die onvoldoende kunnen lezen (laaggeletterden).
In de Arbocatalogus Vlees zijn afspraken opgenomen over de aanpak van deze taalbarrière. Uitgangspunt daarbij is dat een (tijdelijke) medewerker alleen te werk gesteld kan worden als duidelijk is dat de persoon de voorlichting en werkinstructies goed heeft begrepen en kan toepassen. De Arbocatalogus geeft de stappen aan die daarbij te zetten zijn, zoals:

  • De werkgever geeft in begrijpelijke procedures en instructies aan, hoe met de risico’s op de werkplek omgegaan moet worden. Hij doet dit in een voor de werknemer begrijpelijke taal.
  • Voorlichting en instructies over veiligheidsrisico’s tijdens het werk worden altijd zowel schriftelijk alsook mondeling gegeven.
  • Na de voorlichting en instructie wordt getoetst of de uitleg is begrepen. Bv. door een nieuwe medewerker de eerste tijd te laten vergezellen door een medewerker die dezelfde taal spreekt. Deze toetst dan of de nieuwe medewerker de instructies voldoende heeft begrepen en het werk naar behoren uitoefent. Eventueel kan een schriftelijke toets worden afgenomen.
  • De werkgever stelt in een eis aan het uitzendbureau welke taalvaardigheid van de uitzendkracht wordt verlangd.

Zie voor meer informatie de Richtlijn Taal en veiligheidsrisico’s in de Arbocatalogus Vlees en de Handreiking Taal en Veiligheidsrisico’s die door de SER is opgesteld.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer