X

Warmteprotocol van NVWA geƫvalueerd

01-03-2023  |

Begin vorig jaar heeft de NVWA in samenspraak met de COV een warmteprotocol opgesteld. Doel was om, waar nodig, de werkomstandigheden van NVWA- en KDS-medewerkers tijdens warme periodes te verbeteren.

De zomer van 2022 was de eerste zomer waarbij dat protocol is toegepast. Zo zijn in allerlei slachterijen door NVWA metingen van temperatuur en luchtvochtigheid uitgevoerd. Onlangs is er een gezamenlijke evaluatie geweest van het warmteprotocol. Het bleek dat de metingen tijdens de afgelopen, warme zomer, geen extreme situaties hebben laten zien. De ‘rode’ situatie heeft zich nergens voorgedaan. Ook blijkt dat meerdere bedrijven stappen hebben gezet om de werkomstandigheden voor NVWA-, KDS- en eigen medewerkers in warme periodes te verbeteren. Zoals: klimaatsysteem, vochtreductie, individueel instelbare ventilatoren, drinken van water op het keurbordes, minder lagen kleding dragen en slachtdag vervroegen/ of verkorten.

Aan de andere kant bleek dat de metingen nog regelmatig een oranje score opleverden. Het streven moet uiteraard zijn om voor alle werkenden in het bedrijf, waar mogelijk, een gele of groene score te bereiken. Naast de eerder genoemde mogelijkheden geeft de Arbocatalogus Vlees allerlei beproefde suggesties om hittebelasting in het werk aan te pakken. Die zijn te vinden in de Richtlijn Werken onder warme omstandigheden.

Verder doen we hier een oproep om voorbeelden van een succesvolle aanpak tegen warmte in het werk te melden bij het secretariaat van de Arbocatalogus Vlees:  arbocatalogus@vleeswerkt.nl. Uw goede praktijken gebruiken we om andere bedrijven te informeren, onder meer door ze op te nemen in de arbocatalogus.

Tot slot: Het is belangrijk dat bedrijven zelf op warme werkplekken metingen gaan uitvoeren om de temperatuur en de luchtvochtigheid te monitoren. Niet alleen op het keurbordes, maar bij alle werkplekken met hittebelasting, doe dat bijvoorbeeld met een digitale meter. In de bovengenoemde richtlijn in de Arbocatalogus Vlees is opgenomen hoe een meting moet plaats vinden en hoe de resultaten met kleuren te beoordelen zijn. Monitoring is nodig om de hittebelasting van eigen medewerkers in kaart te brengen en zo nodig te verminderen. Maar ook om de gezondheid van NVWA- en KDS-medewerkers te waarborgen. En om situaties te voorkomen waarbij in de toekomst de keuring op een hete dag moet worden stopgezet. Zorg daarom vóór de zomer van 2023 voor meetapparatuur in slachterijen waar gewerkt wordt onder warme omstandigheden.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer