X

Wet bescherming klokkenluiders door de Eerste Kamer aangenomen

15-02-2023  |

Op 24 januari 2023 is het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet past de huidige Wet Huis klokkenluiders (wettekst) aan. Nederland voldoet hiermee aan de Europese richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt, maar de wet brengt verplichtingen voor grote werkgevers met zich mee.

Doel van de wet is bescherming van mensen die in de context van hun werkgerelateerde activiteiten een misstand of een vermoeden van een misstand willen melden. Hoewel in de wet sprake is van werknemers, wordt dit begrip ruim omschreven. Het betreft niet alleen iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft, maar iedereen die in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht. Hiertoe behoren ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, vrijwilligers en stagairs die een vergoeding ontvangen.

Meer informatie vindt u op de website van de AWVN
 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer