X

Indexatie bedrag Zwaar Werk Regeling (RVU-drempelvrijstelling)

28-12-2022  |

De Zwaar Werk Regeling vleessector is bedoeld om werknemers die lang zwaar werk hebben verricht eerder te kunnen laten stoppen met werken. Werknemers kunnen deelnemen aan de regeling, indien zij:

  • tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 een leeftijd bereiken die maximaal 3 jaar en minimaal 1 maand voor de  AOW-gerechtigde leeftijd ligt,
  • 20 jaar in een directe productiefunctie (vlees in handen) hebben gewerkt bij een werkgever die onder de vlees-cao valt, én
  • de afgelopen 10 jaar bij de huidige werkgever of diens rechtsvoorganger in dienst zijn geweest.

De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal maanden tussen de datum waarop de werknemer gaat deelnemen aan de regeling en de AOW-leeftijd en de RVU-drempelvrijstelling. De RVU-drempelvrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt het bedrag € 2.037,- per maand. De indexatie is alleen van toepassing voor nieuwe deelnemers aan de regeling per 1 januari 2023.  
De tabel met de nieuwe uitkeringsbedragen kunt u hier vinden.

Meer informatie over de regeling kunt u vinden op www.vleeswerkt.nl

Overweegt uw werknemer om eerder te stoppen met werken? 63-plussers kunnen een gratis financieel inzicht laten opstellen.
Voordat werknemers de keuze kunnen en willen maken om gebruik te maken van de regeling is financieel advies wellicht wenselijk. Werknemers van 63 jaar en ouder kunnen gratis een Persoonlijk Financieel Inzicht laten opstellen. Middels een rapportage wordt inzicht verkregen in het pensioeninkomen rekening houdend met overige financiële zaken, zoals een mogelijke hypotheek, lijfrentes en overige financiële middelen. Er wordt daarmee een helder beeld van het besteedbaar inkomen en de mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken verkregen. Het Persoonlijk Financieel Inzicht wordt opgesteld door Comminz. De kosten worden vergoed door het Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector. Aanmelden kan door het aanmeldformulier te sturen naar: info@vleeswerkt.nl.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer