X

Wijzigingen Stichting Normering Arbeid (SNA) norm per 1 februari 2023

27-12-2022  |

Toevoeging cao vlees elementen aan SNA norm NEN 4400-2
Eerder zijn essentiële cao-bepalingen uit de cao Vleessector toegevoegd aan de NEN 4400-1 van het SNA-keurmerk. In navolging daarop worden nu ook cao-bepalingen uit de cao Vleessector toegevoegd aan de NEN 4400-2 norm voor buitenlandse bureaus. Buitenlandse inleen- en uitzendbureaus die de cao vleessector moeten toepassen,  moeten als gevolg van deze toevoeging per 1 februari 2023 aantonen dat zij zijn aangesloten bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) en de door VLEP opgelegde notities tijdig betalen. Bij het niet voldoen aan deze eis kan een bureau uit het SNA register worden geschrapt of een nieuw bureau niet SNA worden gecertificeerd. Daar in de cao voor de vleessector is opgenomen dat opdrachtgevers in de vleessector alleen met SNA gecertificeerde inleen- en uitzendbureaus mogen werken, heeft het niet voldoen aan deze eis dus tot gevolg dat er niet (langer) in de vleessector mag worden gewerkt.

Herziening SNA norm NEN 4400-1
Regelmatig wordt het SNA-schema aangepast met aanpassingsrapporten. Hiermee gaat het SNA-schema afwijken van de NEN-normen 4400-1 en 4400-2. Om de zoveel jaar worden deze aanpassingsrapporten verwerkt in een nieuwe versie van de NEN-norm. Recent heeft er weer zo een aanpassing plaatsgevonden. Daarbij zijn tevens verschillende andere herzieningen doorgevoerd, zoals:

  • De norm wordt in modules ingedeeld:
  • De module algemeen bevat de normeisen die altijd getoetst moeten worden.
  • De volledige inspectie is als het ware een nulmeting
  • Er is geen sprake meer van uitbreiding van de steekproef.
  • De verkorte inspectie wordt vervangen door een vervolginspectie
  • Gebruik 4-O systematiek herstel non-conformiteiten


De doelstelling van deze herzieningen is dat niet standaard alle normelementen met dezelfde aandacht worden getoetst. Er is behoefte aan maatwerk.
Een uitgebreide omschrijving van de herziening kunt u hier vinden en in deze brochure.

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer