X

FCB NEN+ vleesregeling vervalt per 1 januari 2016

22-12-2015  |

Per 1 juli 2015 zijn de cao-bepalingen vleessector ondergebracht in deel C.2. van de NEN 4400-1 norm. Dit betekent voor ondernemingen met het SNA-keurmerk en ondernemingen die zich hebben aangemeld voor het keurmerk dat zij vanaf 1 juli 2015, mits van toepassing, in de basiscontrole op deze bepalingen geïnspecteerd worden.

Door opname van deze bepalingen in de NEN 4400 norm is besloten om per 1 januari 2016 de FCB NEN+ vleesregeling te laten vervallen. De aparte ‘vlees’ kwalificatie voor uitzend- en inleenbedrijven komt hiermee te vervallen. Met ingang van 1 januari 2016 mogen ondernemingen in de vlees- en vleeswarensector derhalve gebruik maken van alle SNA gecertificeerde opdrachtnemers. Er wordt nu immers in alle gevallen gecontroleerd op naleving van de cao.

In navolging op bovengenoemd besluit is besloten om per 2016 te stoppen met het informatieplatform IFV.  Opdrachtgevers dienen het aantal ingeleend medewerkers over 2015 nog wel op te geven in IFV. Opdrachtgevers ontvangen in 2016 nadere informatie over de manier waarop zij het aantal ingeleende medewerkers aan het sociaal secretariaat kunnen doorgeven.

Met een gratis abonnement op de attenderingsservice van SNA (www.normeringarbeid.nl) krijgen opdrachtgevers mutaties in de registratie van opdrachtnemers automatisch per e-mail toegestuurd. Gezien het belang van beperking van risico’s, wordt opdrachtgevers aangeraden om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Keetie Meijer: 079-3634923

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer