X

Aanpassingen Machineveiligheid in Arbocatalogus

20-12-2021  |

De Arbeidsinspectie heeft eerder dit jaar de aanpassingen van enkele thema’s in de arbocatalogus Vlees goedgekeurd. Dit zijn de voornaamste wijzigingen bij het thema Machineveiligheid:

In de Richtlijn Aanpak Machineveiligheid zijn nieuwe eisen opgenomen bij:

  • de aanschaf van een nieuwe machine,
  • de risicobeoordeling vóór ingebruikname van een nieuwe machine
  • het veilig verhelpen van storingen (LoToTo).

Richtlijn Bordessen:

  • De voorgeschreven hoogte van een schoprand aan de bandzijde is verlaagd van 15 naar 10 cm.
  • Er is aangegeven hoe ver een medewerker die op een bordes werkt mag reiken: minder dan een armlengte en incidenteel en alleen voor kortdurende werkzaamheden een armlengte.

In de richtlijn Cirkelzaag / zaagtafel zijn twee belangrijke bepalingen aangepast:

  • Zonder een CE-markering én een certificaat typegoedkeur mag er niet met de cirkelzaag/zaagtafel gewerkt worden.
  • Draag géén veiligheidshandshandschoenen bij werkzaamheden met de cirkelzaag/zaagtafel.

De richtlijnen Cutter en Lintzaag zijn alle twee ingrijpend gewijzigd. In beide richtlijnen zijn de voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen nu gekoppeld aan de verschillende types die er van een cutter en een lintzaag bestaan.

In de Richtlijn Hef/kiepinstallatie zijn de eisen uitgebreid bij het voorkomen van:

  • Te ver door bewegen en het uitvallen van de kuip of kar
  • Knel- en pletgevaar

Tot slot zijn in de richtlijn Transportbanen en lopende banden nieuwe voorschriften opgenomen rond het afschermen van bewegende delen.

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer