X

Campagne Hoe TOP werk jij? nog steeds actueel

03-08-2021  |

De campagne Hoe TOP werk jij? is vorig jaar gelanceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). In deze meerjarige campagne wordt aandacht gevraagd voor fysieke belasting en de daarmee samenhangende beroepsziekten.

Fysieke over-en onderbelasting
Iedere werknemer heeft in meer of mindere mate wel te maken met fysieke belasting, maar worden onze spieren, nek en schouders te lang en te zwaar belast als gevolg van bijvoorbeeld veel duwen en tillen,  dan ligt overbelasting op de loer en kan dit op termijn tot gezondheidsschade leiden. We denken bij fysieke belasting misschien niet direct aan lichamelijke onderbelasting, maar ook dit fenomeen krijgt de nodige aandacht in deze campagne. Van fysieke onderbelasting kan sprake zijn in zittende beroepen zoals bijvoorbeeld beeldschermwerkers en beroepschauffeurs. Ook dit kan, op termijn, leiden tot schade aan de gezondheid.   

RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
Elk bedrijf of organisatie heeft de wettelijke plicht een Arbobeleid op te stellen. Het Arbobeleid bevat onder meer een volledig ingevulde en actuele RI&E met het daarbij behorende Plan van Aanpak (PvA).

De RI&E is bij uitstek het instrument dat u helpt om arbeidsrisico`s in kaart te brengen zoals fysieke (onder)belasting. Het is dan ook verstandig om na te gaan of de RI&E en PvA nog volledig en actueel zijn. Klik hier voor allerhande info en digitale hulpmiddelen over de campagne “Hoe TOP werk jij?”

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer