X

Financiering Regeling Zwaar Werk vleessector aangepast

12-07-2021  |

Als één van de eerste sectoren in Nederland hebben de sociale partners in de Vleessector een regeling Zwaar Werk afgesproken. Dankzij deze regeling kunnen werknemers sinds 1 januari 2021 eerder stoppen met werken, indien zij:

  • tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 een leeftijd bereiken die maximaal 3 jaar en minimaal 1 maand voor de  AOW-gerechtigde leeftijd ligt,
  • 20 jaar in een directe productiefunctie (vlees in handen) hebben gewerkt bij een werkgever die onder de vlees-cao valt, én
  • de afgelopen 10 jaar bij de huidige werkgever of diens rechtsvoorganger in dienst zijn geweest.

Inmiddels nemen al 27 werknemers deel aan de regeling.

De administratieve uitvoering van deze regeling is ondergebracht bij het Fonds Collectieve Belangen Vleessector (FCBVlees). FCBVlees draagt zorg voor de maandelijkse uitkering en de bijbehorende loonadministratie. De kosten voor deze administratieve organisatie komen ten laste van FCBVlees.

Het uitkeringsbedrag komt voor rekening van de werkgever. In eerste instantie werd afgesproken dat werkgever uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de deelname aan de regeling 1 keer het volledige jaarbedrag over maakt aan het FCBVlees en daarnaast vanaf de eerste maand iedere maand het maandbedrag over maakt.

Gebleken is dat deze opzet geen stand kan houden, omdat:

  1. De regeling op deze wijze niet algemeen verbindend kan worden verklaard, in verband met het eventuele risico dat als een werkgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet de werknemer geen RVU uitkering meer ontvangt. Als gevolg hiervan zou FCBVlees de administratie van de regeling niet uit mogen voeren en zouden de kosten voor de administratie niet vanuit FCBVlees kunnen worden vergoed. Daarnaast zouden werkgevers die geen lid zijn van de COV niet aan de regeling gebonden zijn;
  2. De regeling op deze manier niet voor MDIEU RVU subsidie in aanmerking komt;
  3. Op basis van de wetgeving de totale bedragen voor de RVU deelnemers hoe dan ook voor 31 december 2025 volledig door de werkgever moeten worden voldaan.

Gelet op het bovenstaande en het belang dat zowel de COV als de FNV en CNV aan de Zwaar Werkregeling Vleessector hechten is besloten de regeling aan te passen in die zin dat: een werkgever het totale uitkeringsbedrag in één keer voorafgaand aan de eerste uitkering over dient te maken aan FCBVlees.

Deze wijziging treedt per direct in werking. Werkgevers met werknemers die reeds deelnemen aan de regeling dienen alsnog het totale bedrag over te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Keetie Pronk.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer