X

Vaccinatie van Internationale werknemers

16-06-2021  |

Onderstaand bericht over de vaccinatie van Internationale werknemers hebben wij van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen.

Wij willen u vragen te helpen bij het informeren van Internationale werknemers. Over wanneer zij aan de beurt zijn (zie link), hoe zij een afspraak kunnen maken en hoe zij bij de vaccinatielocatie kunnen komen.

Hier vindt u een folder met voorbeelden van communicatiemiddelen welke u kunnen helpen bij het informeren van uw werknemers.

=========================================================================================================

De COVID-19 vaccinatiecampagne is gericht op het stoppen van de verspreiding van het coronavirus. Samen willen we zo veel mogelijk mensen, zo snel mogelijk vaccineren. Daarmee beschermen we niet alleen onszelf en de kwetsbaren in onze samenleving, maar krijgen we ook stapje voor stapje steeds meer vrijheid terug.

Iedereen die langer dan een maand in Nederland is, kan onder voorwaarden een vaccinatie krijgen. De meeste mensen die in Nederland zijn, kunnen zelf een afspraak maken en de prik halen. Voor mensen die hier hulp bij nodig hebben is extra aandacht. Bijvoorbeeld door informatie te vertalen of door gerichte inzet om hen te bereiken. Dat geldt ook voor internationale werknemers. U heeft eerder contact gehad met Inge Thiescheffer, projectleider bij het RIVM voor de vaccinatie van internationale werknemers. Met deze mail vraag ik u als brancheorganisatie graag om hulp. Hieronder licht ik deze vraag toe.

Vaccinatie van internationale werknemers

Informeren
Voorlichting over de vaccinatiecampagne en informatie over de praktische uitvoering daarvan is van groot belang. Wij besteden extra aandacht aan communicatie in de eigen taal. En aan de inzet van kanalen die bezocht worden door internationale werknemers zoals Polonia.nl, niedziela.nl, www.workinnl.nl en specifieke Facebook-groepen. Hiermee zorgen wij ervoor dat internationale werknemers weten dat zij gevaccineerd kunnen worden in Nederland en hoe dat werkt.

OVAL, brancheorganisatie van o.a. arbodiensten, hebben wij gevraagd om werknemers te informeren over de medische aspecten.

Hulpvraag 1

Wij willen u vragen te helpen bij het informeren van internationale werknemers. Over wanneer zij aan de beurt zijn (zie link), hoe zij een afspraak kunnen maken en hoe zij bij de vaccinatielocatie kunnen komen. Er is voorlichtingsmateriaal beschikbaar in verschillende talen om u hierbij te ondersteunen. 

Uitnodigen
Internationale werknemers komen, conform de reguliere vaccinatiestrategie, in aanmerking voor een vaccinatie wanneer de leeftijdsgroep waartoe zij behoren aan de beurt is. 80% van de internationale werknemers uit Midden- en Oost-Europa is onder de 40 jaar. Dat betekent dat zij volgens de reguliere vaccinatiestrategie sinds juni in aanmerking komen.

Voor de uitnodiging zijn er drie routes:

1. Internationale werknemers die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen thuis een uitnodiging van het RIVM.

2. Internationale werknemers die staan ingeschreven in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) en toestemming hebben verleend voor het ontvangen van informatie via e-mail over o.a. corona (dit is mogelijk sinds 10 januari 2021), krijgen een oproep via een mailing vanuit de overheid (in verschillende talen). Hierin staat o.a. welke geboortejaren aan de beurt zijn en hoe zij een afspraak kunnen maken. Deze mailing is mogelijk indien men een e-mail adres heeft doorgegeven bij het RNI loket ten tijde van de registratie. Deze optie bestaat sinds 10 januari 2021.

3. Internationale werknemers die niet hun e-mail adres hebben doorgegeven bij het RNI loket, en niet in het BRP staan, kunnen wij als overheid niet direct bereiken. Wij hebben uw hulp nodig om ervoor te zorgen dat het voor hen duidelijk is dat zij een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie wanneer hun geboortejaar aan de beurt is én hoe zij dat moeten doen. U kunt hen ook wijzen op de mogelijkheid om zich in te schrijven op de mailing. De grote groep die wel in het RNI staat, maar (nog) geen e-mail adres heeft geregistreerd, kan zich inschrijven op de mailing door een e-mail te sturen naar info@rvig.nl.

Hulpvraag 2

Wij willen u vragen te helpen bij de juiste registratie van internationale werknemers. Mensen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven, kunnen zich inschrijven in de RNI. Mensen die (verwachten) langer dan 4 maanden in Nederland (te) verblijven, worden gevraagd zich in te schrijven bij het gemeentehuis van haar/zijn woonplaats.Voor internationale werknemers die langer dan 1 maand in Nederland zijn, geen BSN of DigiD hebben én in 1956 of later geboren zijn, is op een later moment informatie beschikbaar.

Afspraak maken
Vaccinatie is een vrijwillige keuze. Het heeft de voorkeur dat internationale werknemers zelf een afspraak maken met de GGD wanneer zij aan de beurt zijn. Dit kan telefonisch of via coronavaccinatie-afspraak.nl. De website is alleen mogelijk indien hij/zij een DigiD heeft. Sinds november 2020 kunnen niet-ingezetenen ook beschikken over een DigiD. Het callcenter en de website faciliteren de Nederlandse en Engelse taal.

Wij hebben OVAL gevraagd om internationale werknemers die geen Nederlands of Engels spreken, te helpen bij het maken van een afspraak. En bij het invullen van de gezondheidsverklaring.

Hulpvraag 3

Wij willen u vragen om samen met de arbodienst, werknemers, die geen Nederlands of Engels spreken, te helpen bij het maken een afspraak. En daarbij te benadrukken dat vaccinatie een vrijwillige keuze is, en er geen vorm van dwang mag zijn. 

Vervoer naar vaccinatie locatie
De GGD heeft ongeveer 140 vaccinatielocaties. Verschillende locaties zijn goed met het openbaar vervoer bereikbaar.

Vaccinatie
De vaccinatiemedewerkers spreken Nederlands en Engels. Indien internationale werknemers een vaccinatie willen en daarbij een tolk nodig hebben, dan mogen zij iemand meenemen naar de vaccinatielocatie. Hulp is mogelijk gewenst bij het bespreken van de gezondheidsverklaring of medische complicaties.

Hulpvraag 4 

Wilt u internationale werknemers, die geen Nederlands of Engels spreken, informeren dat zij –indien gewenst- één persoon mee mogen nemen naar de vaccinatieafspraak.

Nazorg
De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. De meeste bijwerkingen beginnen binnen 6 weken na vaccinatie. Deze gaan bijna altijd vanzelf over. Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Die kans is klein. Bij onbekende bijwerkingen of als werknemers zich zorgen maken, kunnen zij terecht bij de huisarts. Wij hebben OVAL gevraagd of zij beschikbaar zijn indien een persoon vragen, klachten, of bijwerkingen heeft na de vaccinatie, omdat een deel van de internationale werknemers geen huisarts heeft. Bij heftige, niet te duiden klachten of bij klachten die na paracetamolgebruik niet overgaan, moet de huisarts altijd gewaarschuwd worden. 

Meer informatie?
Op www.coronavaccinatie.nl vindt u alle informatie over de coronavaccinatie. Informatie in verschillende talen is te vinden op www.coronavaccinatie.nl/translations. U kunt ook bellen naar 0800-1351 (normale belkosten, NL/EN) voor meer informatie.

Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor uw hulp en betrokkenheid. Samen willen we de verspreiding van het coronavirus een halt toeroepen.

Met vriendelijke groet,

Directeur COVID-19 vaccinaties
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programma directie COVID-19

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer