X

Eerste 15 deelnemers kunnen eerder stoppen met werken in Vleessector

04-02-2021  |

Nu al 15 deelnemers aan de RVU-regeling vleessector, verwacht wordt dat het aantal dit jaar verder oploopt….

COV, FNV en CNV (Sociale partners) in de Vleessector zijn het er al jaren over eens, dat er voor werknemers in een productiefunctie (“Vlees in de handen”) doorwerken tot aan de AOW-leeftijd (te) zwaar is. De Sociale partners in de Vleessector zijn blij dat door de afspraken in het pensioenakkoord de mogelijkheid bestaat om een zwaarwerkregeling af te spreken. Sociale partners hebben hier stevig voor gepleit en niet zonder succes. Sociale partners in de Vleessector hebben als één van de eerste sectoren een succesvolle en mooie regeling afgesproken die per 1 januari jl. in werking is getreden. Een regeling die recht doet aan het zware productie werk en oog heeft voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemers.

“Ik ben blij dat we deze regeling nu met elkaar hebben afgesproken. We hebben ons  jaren ingezet om een dergelijke regeling van de grond te krijgen voor onze medewerkers in de vleesindustrie. De regeling is weer een goede stap in het traject van duurzame inzetbaarheid in de vleessector en ik daar ben ik blij mee. Ik hoop dan ook dat degene die deel kunnen nemen aan de regeling dat ook doen en gebruik maken van de geboden mogelijkheden,” aldus Jos Goebbels Voorzitter COV.

De kosten van de regeling worden door de werkgever vergoed. De regeling stimuleert werknemers om van de volledige termijn - 36 maanden voor de AOW-gerechtige leeftijd te stoppen met werken – gebruik te maken. Daarnaast bieden de Sociale partners, werknemers kosteloos de mogelijkheid om financieel advies te vragen en werkt het pensioenfonds VLEP mee door snel de berekeningen te maken.

“Ik ben blij en trots dat we dit voor onze leden hebben bereikt. Maar het is geen gemakkelijk traject geweest en ik ben blij dat we als FNV in goede samenwerking met de COV tot dit resultaat zijn gekomen. Ik zie het als een belangrijke stap in het duurzaam werken traject in de vleesindustrie. ,” aldus John Klijn Vakbondsbestuurder FNV. 

Meer informatie en onze folder over de Zwaar Werkregeling Vleessector vindt u hier

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer