X

Corona update

18-01-2021  |

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werd duidelijk dat de huidige coronamaatregelen van de overheid met drie weken worden verlengd t/m dinsdag 9 februari 2021.

Het aantal besmettingen in Nederland is nog te hoog om versoepelingen door te kunnen voeren. Ook de dreiging van de Britse variant van het virus baart grote zorgen.

Het is en blijft, mede met het oog op deze nieuwe besmettelijkere variant, van groot belang dat we een veilige werkomgeving bieden en voldoende werknemers gezond en beschikbaar hebben om ongestoord te kunnen produceren. Dit geldt voor de mensen in vaste dienst en uitzendkrachten / derden die op het bedrijf werkzaamheden verrichten. Het strikt implementeren en naleven van de RIVM-maatregelen binnen het bedrijf is daarbij een eerste vereiste.

We wijzen er verder op dat deze maatregelen concreet vertaald moeten worden in de eigen verdiepende RI&E en dat deze ook door een onafhankelijke arbodeskundige getoetst moet zijn.

De meest recente informatie omtrent de corona maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid

Quarantaine verplichting internationale werknemers/reizigers
De overheid ziet de hele wereld als oranje (en sommige landen buiten Europa als rood) gebied. Dat betekent dat iedereen die na een reis of nieuw in Nederland aankomt momenteel 10 dagen in thuisquarantaine moet. Dit geldt dus ook voor internationale werknemers die terugkeren na een vakantie uit hun thuisland op hun werk of nieuw naar Nederland komen.

Per 20 januari wordt het mogelijk voor alle inkomende reizigers uit hoog-risicolanden om zich op dag 5 na aankomst te laten testen bij de GGD. Bij een negatief resultaat kunnen zij vervolgens uit quarantaine. Dit geldt dus ook voor arbeidsmigranten die terugkeren vanuit hun thuisland na een korte vakantie of voor het eerst in Nederland komen werken.

Ondanks de geboden versoepeling staat het bedrijven natuurlijk vrij om als extra voorzorgsmaatregel de volledige quarantaineperiode aan te houden en geen gebruik van deze mogelijkheid te maken.

Vaccinatiestrategie
Het vaccineren tegen het coronavirus is in Nederland op 6 januari 2021 gestart.

De overheid heeft naar aanleiding van de vastgestelde vaccinatiestrategie een vaccinatie-roadmap gepubliceerd, waarin wordt aangegeven welke doelgroepen met welk vaccin worden gevaccineerd. Ook is er een globaal tijdspad gepubliceerd, waaruit blijkt dat het nog zeker tot eind Q3 duurt voordat iedere Nederlander (die dat wil) is gevaccineerd.

 

Avondklok

In steeds meer landen om ons heen is een avondklok van kracht of wordt daar serieus over nagedacht. Ook in Nederland wordt de kans dat de overheid een avondklok instelt steeds groter. Deze zou dan waarschijnlijk ingaan om 20.00 uur. Bekeken wordt hoe in dat geval geregeld moet worden met (werkgevers)verklaringen om zo’n regeling werkbaar te laten zijn.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer