X

Regeling Zwaar Werk Vleessector vastgesteld

02-12-2020  |

Sociale partners, COV, FNV en CNV hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de invulling van de Zwaar Werk Regeling voor de Vleessector. Met deze regeling wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke protocolafspraak uit de cao voor de vleessector. Een regeling waar de vleessector zeer trots op mag zijn. De regeling is bedoeld om werknemers die lang zwaar werk hebben verricht daadwerkelijk eerder te kunnen laten stoppen met werken.

Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2021 deelnemen aan de regeling, indien zij:

  • tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 een leeftijd bereiken die maximaal 3 jaar en minimaal 1 maand voor de  AOW-gerechtigde leeftijd ligt,
  • 20 jaar in een directe productiefunctie (vlees in handen) hebben gewerkt bij een werkgever die onder de vlees-cao valt, én
  • de afgelopen 10 jaar bij de huidige werkgever of diens rechtsvoorganger in dienst zijn geweest.

 

In de folder REGELING ZWAAR WERK VLEESSECTOR leest u hoe een en ander werkt. Voor het volledige uitvoeringsreglement vindt u hier 

Ten behoeve van een snelle en eenduidige administratieve afwikkeling van de aanvraag is voor deze regeling een aantal formulieren gemaakt, die werknemer en werkgever samen dienen in te vullen en op te sturen naar info@vleeswerkt.nl

Het gaat om de volgende formulieren:
Aanvraagformulier Regeling Zwaar Werk Vleessector
Vaststellingovereenkomst (VSO) 
Formulier loonheffingskorting (in te vullen door de (ex) werknemer)

Overweegt u eerder te stoppen met werken? Dan is Gratis Financieel Advies mogelijk voor 63-plussers
Voordat werknemers de keuze kunnen en willen maken om gebruik te maken van de regeling is financieel advies wellicht wenselijk. Werknemers van 63 jaar en ouder kunnen gratis een Persoonlijk Financieel Inzicht laten opstellen. Middels een rapportage wordt inzicht verkregen in het pensioeninkomen rekening houdend met overige financiële zaken, zoals een mogelijke hypotheek, lijfrentes en overige financiële middelen. Er wordt daarmee een helder beeld van het besteedbaar inkomen en de mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken verkregen. Het Persoonlijk Financieel Inzicht wordt opgesteld door Comminz. De kosten worden vergoed door het Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector. Aanmelden kan door het aanmeldformulier te sturen naar: info@vleeswerkt.nl

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer