X

Van Coronaprotocol tot RI&E

27-08-2020  |

Zoals eerder aangegeven ziet Inspectie SZW toe of in de RI&E van een bedrijf ook de coronarisico’s aan de orde komen. Het is daarom zaak om zorgvuldig na te gaan of het coronaprotocol van uw bedrijf kwalitatief in orde en volledig is. En ook of het protocol in de praktijk goed wordt uitgevoerd bij alle bedrijfsonderdelen.
Een bedrijf dient zich daarbij meerdere kritische vragen te stellen. U kunt kiezen om daarvoor deskundige ondersteuning in te schakelen. 

Voorbeeldvraag 1: Is voor alle sociale ruimtes in uw bedrijf (zoals kleedruimtes, vergaderlokalen en kantine) vastgesteld hoeveel personen daarin tegelijkertijd aanwezig mogen zijn, en worden die maxima in de praktijk goed gevolgd?

Voorbeeldvraag 2: Is het vastgestelde Coronaprotocol van uw bedrijf doeltreffend gecommuniceerd met alle betrokkenen? (medewerkers, NVWA/KDS, leveranciers, uitzendkrachten en uitzendbureaus). 

Het resultaat van zo’n beoordeling legt u vast, met daarbij de aangetroffen knelpunten en de benodigde maatregelen. Dat eindresultaat voegt u toe aan uw RIE en het bijbehorende plan van aanpak. En u voert de benodigde maatregelen uit. In de huidige branche RI&E is nog geen aparte Corona-module opgenomen, hier wordt aan gewerkt en zodra deze beschikbaar is, volgt er nadere berichtgeving.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer