X

Coronamaatregelen /RI&E/Plan van Aanpak

16-06-2020  |

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de werkgever een zorgplicht: de werkgever stelt de werknemer in staat zijn werk veilig en gezond te doen. Hiervoor inventariseert de werkgever welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken. De werknemers moeten weten welke maatregelen van toepassing zijn en zich houden aan de regels die opgesteld zijn. Een coronaprotocol heeft geen juridische status binnen de arboregelgeving  en ontslaat het bedrijf niet van de verplichting om een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te hebben.

Daarom is het belangrijk dat bedrijven in hun RI&E het coronarisico onderkennen en een plan van aanpak hebben. NB: zogezegd, het hebben van een corona-protocol is niet voldoende. U dient te beschikken over een RI&E en Plan van Aanpak >De Inspectie SZW controleert hier op!

Een RI&E geeft een deskundig overzicht van aanwezige veiligheids-, gezondheids en welzijnsrisico’s voor werknemers en derden. Zowel de kans op, als de aard van de schade, verlies of nadelig effect, komen hierbij aan bod. Een RI&E bevat tevens een plan van aanpak met maatregelen en methoden, hoe deze risico’s te beheersen zijn. Belangrijk is dat de arbeidshygiënische strategie daarbij steeds als uitgangspunt wordt genomen.

Voor meer informatie over “arbeidshygiënische strategie” klik hier.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer