X

Update actualiteiten Corona en arbeid

18-05-2020  |

Middels deze update informeren wij u over de actualiteiten die de betrekking hebben op werknemers, flexkrachten en andere aanwezigen binnen de bedrijven.

Contouren NOW-2: boete op ontslag verdwijnt uit tweede steunpakket
Ondernemers die gebruik gaan maken van het tweede steunpakket mogen vanaf juni mensen ontslaan. Dat verklaarde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) bij talkshow Op1. Op dit moment is het zo dat bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling een boete krijgen als ze medewerkers ontslaan. Deze financiële prikkel verdwijnt in het volgende pakket. Hiermee wil het kabinet bedrijven ook ruimte geven om banen te schrappen als daarmee andere banen kunnen worden gered. Wel worden er andere voorwaarden gesteld. Steunaanvragers mogen geen winstuitkering of dividend aan aandeelhouders uitkeren. Bonussen zijn ook uit den boze.  De problemen onder ondernemers zijn nog steeds groot. Steeds meer ondernemers zijn zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Zie VNO-NCW

Protocollen
De corona ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Inmiddels zijn in omliggende sectoren ook steeds meer protocollen ontwikkeld om de 1.5 economie in te richten. Zo is er inmiddels een protocol van de ABU en NBBU voor de uitzendsector en een protocol voor de Europese voedingsmiddelenindustrie. De Stichting van de Arbeid werkt aan een landelijk protocol voor arbeidsmigranten.

VNO-NCW / MKB Nederland hebben een handreiking gepubliceerd om invulling te geven aan de inrichting van een 1.5m kantooromgeving. Omdat de regel "thuiswerken, tenzij..." nog steeds nadrukkelijk van kracht is (wellicht tot einde jaar), is deze handreiking nog niet formeel bekrachtigd. Het is dus een uiterst bruikbaar hulpmiddel om in uw eigen bedrijf alvast mee aan de slag te gaan, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. In dit nieuwsbericht uit het NRC vindt u ook informatie over dit onderwerp.

Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten
Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een zogeheten ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ in het leven te roepen. Het doel van het aanjaagteam is drieledig. Het zal de bescherming van arbeidsmigranten aankaarten bij werkgevers, gemeenten en provincies, en partijen op regionaal niveau samenbrengen. Tegelijkertijd zal er gezamenlijk met deze partijen worden gekeken naar maatregelen op de korte en (middel)lange termijn. Daarnaast zal het aanjaagteam monitoren of er sprake is van tekorten of overschotten aan arbeidsmigranten in deelsectoren en zo nodig stimuleren tot arbeidsbemiddeling.

Temperaturen
Ten aanzien van temperaturen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een nog wat onduidelijk standpunt gecommuniceerd. Waar onlangs nog stellig werd beweerd dat dit in strijd is met de AVG, is op de website een nieuwsbericht te lezen onder welke voorwaarden de AVG niet van toepassing is bij het temperaturen. De AVG geldt dus kennelijk niet als de temperatuur enkel wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer