X

Economische maatregelen m.b.t. het coronavirus

12-03-2020  |

Het Min. EZ heeft aan de Tweede Kamer een brief geschreven met een uiteenzetting over de economische maatregelen die nu gelden en maatregelen die op korte termijn worden genomen.

Aan de orde komen o.a.:

Werktijdverkorting en mogelijke opschaling
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus kunnen in aanmerking komen voor de huidige regelen werktijdverkorting. Het aantal ingediende aanvragen bedraagt per 11 maart: 1700. Het Min. SZW en het UWV werken aan vergroting van de verwerkingscapaciteit.

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten(BMKB)
Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB

Fiscaliteit
Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastindienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen.

Telefonisch loket voor ondernemers met vragen
Het VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een telefonisch loket geopend: 0800-2117. Bij dit loket dat in samenwerking met de Kamer van Koophandel is opgezet zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer