X

Vervolg onderhandelingen voor een nieuwe cao vleessector

29-10-2019  |

Woensdag 23 oktober jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleessector hervat.

Tijdens deze dag is stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen in de vleessector. Door het stikstofdossier, de (verwachte) sanering van de veestapel, de situatie in China en de politieke en publieke opinie richting de sector verkeert de sector momenteel in een uiterst onzekere situatie. Verder zijn de praktische en financiële gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans groot.

Voorgesteld is om het cao-overleg tijdelijk op te schorten, totdat er meer duidelijkheid zou zijn over bovengenoemde zaken. Om de werknemers in die periode toch te belonen voor hun inzet, zou alvast een loonsverhoging per 1 januari a.s. worden toegekend.  Partijen zijn helaas niet tot overeenstemming gekomen.

Op woensdag 20 november 2019 wordt het overleg voortgezet. Er zal dan inhoudelijk worden ingegaan op de verschillende voorstellen.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer