X

Rechtzaken VLEP vs buitenlandse uitzendbedrijven

20-09-2019  |

Op 22 mei jl. heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan in een aantal rechtszaken die Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) heeft aangespannen tegen buitenlandse uitzendbureaus.

De rechter stelde VLEP in het gelijk over de verplichte deelname van werknemers die werken via buitenlandse uitzendbureaus. In het Nederlandse pensioenstelsel zijn afspraken gemaakt over de pensioenopbouw voor mensen die werken in bepaalde bedrijfstakken en/of sectoren. Werknemers die werken in de vlees-, vleeswaren-, gemaksvoeding of pluimveevlees-sectoren, bouwen verplicht pensioen op bij VLEP. De rechter benadrukte dat de verplichtstelling geldt voor alle werknemers, dus ook voor werknemers die niet afkomstig zijn uit Nederland, maar wel werken in Nederland. Op deze manier wordt oneerlijke concurrentie tussen werkgevers tegengegaan. De rechter heeft de buitenlandse uitzendbureaus veroordeeld om de achterstallige premies te betalen en de loon- en dienstverbandgegevens bij ons aan te leveren, zodat de premies geïnd kunnen worden. We vertrouwen erop dat Nederlandse werkgevers, bij samenwerking met (buitenlandse) uitzendbureaus, er op toezien dat hun werknemers bij VLEP worden aangemeld, de noodzakelijke gegevens aangeleverd worden én de premies tijdig worden betaald.

Voor pensioenfonds VLEP is de uitspraak van de rechter een belangrijke overwinning na een jarenlang traject waarin het pensioenfonds zich hard heeft gemaakt voor de handhaving van de verplichtstelling. Een aantal buitenlandse uitzendbureaus heeft al aangegeven dat ze tegen het vonnis in hoger beroep gaan. Het hoger beroep ziet het pensioenfonds echter met vertrouwen tegemoet.

Het vonnis leest u op www.recht.nl, zaaknummers 6724989 UC EXPL 18-2789 LH/1040, 6724900 UC EXPL 18-2787 LH/1040 en 6724900 UC EXPL 18-2787 LH/1040.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer