X

Per 1 juli 2019 wettelijk minimumloon 1,23% hoger

20-05-2019  |

Per 1 juli 2019 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 1,23 procent in vergelijking met 1 januari 2019. Dit is vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen.

Van 22 naar 21 jaar

Niet alleen de hoogte van het wettelijk minimumloon wijzigt. Ook de leeftijd waarop de werknemer minimaal recht heeft op het wettelijk minimumloon – en er dus geen wettelijk minimumjeugdloon meer betaald mag worden – verandert. Voortaan moet al vanaf de leeftijd van 21 jaar in plaats van 22 jaar het wettelijk minimumloon worden betaald.

Tabel WML per 1 juli 2019

 


 

 

WML per uur
De lonen in de vleessector sector zijn gebaseerd op een normale arbeidsduur van 36 uur per week.  Het WML per uur wordt per 1 juli 2019 als volgt:

 


 

 

Let op !: per 1 juli 2019 zijn het B0 loon en de B en C lonen voor 19, 20, 21 en 22 jarigen lager dan het wettelijk minimumloon. Werknemers hebben echter minimaal recht op het minimumloon

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer