X

Per 1 juli 2019: Vergoeding hygiƫnische handelingen aan het einde van de dienst

18-04-2019  |

Op grond van de cao voor de vleessector worden tussentijdse hygiënische handelingen al geruime tijd vergoed. Met ingang van 1 juli 2019 hebben werknemers ook recht op vergoeding van de hygiënische handelingen aan het einde van de dienst.

Onder hygiënische handelingen wordt verstaan: alle hygiënische handelingen aan gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemer die in opdracht van de werkgever uitgevoerd dienen te worden, inclusief het wassen van de handen voor zover dit plaatsvindt direct bij het betreden of verlaten van de werkplek.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer