X

Uitnodiging themamiddag Gevaarlijke Stoffen 21 mei 2019

10-04-2019  |

Na een geslaagde bijeenkomst op 14 maart organiseert de Werkgroep Arbocatalogus Vlees & Vleeswaren op 21 mei wederom een themamiddag Gevaarlijke Stoffen. Tijdens deze middag gaan we in op het terugdringen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Deze middag wordt gehouden in de omgeving van Amersfoort/Apeldoorn.

 
Het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is op Europees en nationaal niveau tot speerpunt benoemd. Bewustwording en handhaving zijn daarin vanaf nu belangrijke pijlers. Onderzoek van de Inspectie SZW in 2017 leerde dat 92% van de onderzochte bedrijven niet volledig voldeed aan de verplichtingen. In bepaalde sectoren komt blootstelling aan gevaarlijke stoffen vaker voor dan andere sectoren, zoals in de zorg, industrie, schoonmaak en bouw. Maar ook in de vleessector en vleeswarenindustrie zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig.

Doelgroep
Deze themamiddag is vooral interessant voor risk managers, QHSE-managers, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, Arbo/preventiemedewerkers en alle andere MT-leden, managers en medewerkers die een beleidsbepalende rol hebben in het vaststellen van werkprocessen en uitvoerende medewerkers die met blootstelling aan gevaarlijke stoffen te maken hebben. Kortom direct betrokkenen en belangstellenden.

Programma
In deze middag worden de volgende onderwerpen besproken:

-          Welke soorten gevaarlijke stoffen komen we tegen in de vlees- en vleeswarenbranche
-          Wat zijn de effecten van gevaarlijke stoffen op de mens?
-          Welke Arbo-wettelijke verplichtingen gelden er voor het werken met gevaarlijke stoffen?
-          Wat kunt u zelf doen om het werken met gevaarlijke stoffen te verbeteren?
-          Hoe kunnen de Arbocatalogi vlees en vleeswaren u daarbij helpen?

Er worden simultaan ook 3 workshops van een uur gehouden om praktijkervaringen uit te wisselen. U kunt kiezen uit:

1.       Workshop schoonmaakwerkzaamheden en gevaarlijke stoffen
2.       Workshop werkzaamheden TD en gevaarlijke stoffen
3.       Workshop productiewerkzaamheden en gevaarlijke stoffen

Deelnemers van deze middag ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Kosten
Deelname is gratis maar er geldt een annulering en no-show regeling. Annuleren kan kosteloos tot maandag 13 mei uur.
Bij annulering na deze data of bij no-show ontvangt u een factuur van € 75,-. 

Aanmelden
Via deze link kunt u zich opgeven voor de thema middag. Heeft u een collega waarvan u denkt dat hij/zij hier ook bij aanwezig zou moeten zijn, stuur dit bericht dan door.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer