X

Savlex premievergoeding voor de WGA-hiaat verzekering ook in 2015

23-01-2015  |

Het bestuur van Savlex heeft besloten ook voor 2015 een premievergoeding voor de WGA-hiaatverzekering te verstrekken aan haar deelnemers. De vleessector heeft voor de WGA-hiaatverzekeringen een mantelovereenkomst afgesloten met AEGON (de huidige mantel loopt van 2014-2016, met een premie van 0,44% van de gemaximeerde verzekerde loonsom). De deelnemers van Savlex ontvangen een vergoeding voor de totale premie van 0,44%. Voor de meeste deelnemers is geregeld dat de premie rechtstreeks door Savlex vergoed wordt aan de verzekeraar.

Geen inhouding bij werknemers
De premievergoeding geldt zowel voor het werkgeversdeel, als voor de werknemersbijdrage in de premie. Indien u premievergoeding van Savlex ontvangt dient de inhouding bij de werknemer dus te vervallen.

Vragen over de verzekering
Indien u inhoudelijke vragen heeft over de verzekering, dient u contact op te nemen met uw verzekeraar, meestal is dat dus AEGON.
Indien u vragen heeft over de premievergoeding van Savlex hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.W. Savalle (telefoon 06-12744143 of email jw.savalle@keyfigures.nu).

Toelichting
Werkgevers in de vleessector zijn onder de CAO verplicht een WGA-hiaatverzekering af te sluiten voor hun werknemers.
Bedrijven die in 2004 deelnemer waren aan Savlex krijgen hiervoor ook voor 2015 een premievergoeding van Savlex. Het bestuur van Savlex beoordeelt jaarlijks of het vermogen nog toereikend is, om voor het volgende jaar een vergoeding te kunnen verstrekken.

WGA-hiaatverzekeringen, mantel AEGON
De vleessector heeft voor de WGA-hiaatverzekeringen een mantelovereenkomst afgesloten met AEGON (de huidige mantel loopt van 2014-2016, met een premie van 0,44% van de gemaximeerde verzekerde loonsom), onder deze mantel vallen ook de meeste Savlexdeelnemers.

WGA-hiaatverzekeringen, buiten de mantel
Savlexdeelnemers die een verzekering bij een andere verzekeraar hebben afgesloten, kunnen ook een premievergoeding ontvangen, deze vergoeding is echter maximaal de hoogte van de premie die binnen de mantelovereenkomst geldt.

Premievergoeding
Door een afspraak van Savlex met AEGON wordt in principe, voor verzekeringen die afgesloten zijn bij AEGON, de premie rechtstreeks door AEGON verrekend met Savlex.
De premie voor de meeste bedrijven wordt dus door Savlex betaald aan AEGON, hiermee wordt dus automatisch de premievergoeding verrekend. Dit kunt u ook zien als op de acceptgiro die u voor de premie ontvangt het bankrekeningnummer van Savlex is voorgedrukt (in dit geval hoeft u met de acceptgiro niets te doen).
Indien u (een deel van) de premie zelf heeft betaald, kunt u hiervoor een vergoedingsformulier bij ons opvragen.

Het bestuur van Savlex

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer