X

Eerste nieuwsbrief SNA

18-06-2018  |

De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt u graag op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen. Daarvoor starten zij vanaf heden met een nieuwsbrief die ongeveer één keer per kwartaal zal verschijnen.

Daarnaast kunt u voor meer informatie nog steeds terecht op de website van SNA.

Wij sturen u deze nieuwsbrief eenmalig door. Mocht u deze nieuwsbrief vaker willen ontvangen, dan dient u zich hiervoor rechtstreeks bij SNA aan te melden. 

Hieronder vindt u de onderwerpen uit de eerste nieuwsbrief:

Ontwikkeling register
In de eerste vijf maanden van 2018 is het aantal gecertificeerde ondernemingen gestegen naar 4.626. Een stijging van 2,6%. Daarnaast is bij 196 ondernemingen de registratie doorgehaald en hebben 318 ondernemingen zich voor het SNA-keurmerk aangemeld.Modulaire norm
De huidige NEN-normen zijn in 2017 aangepast, maar zijn qua structuur niet veranderd sinds de eerste NEN 4400-1 uit 2006. De wereld staat echter niet stil, vandaar ook dat SNA met een studie bezig is om te bekijken of de normen meer modulaire kunnen worden opgebouwd. Doel is dat meer rekening kan worden gehouden met specifieke vormen van flexibele arbeid en meer transparantie kan worden geboden richting de markt.

In de afgelopen maanden is achter de schermen gewerkt aan het uitwerken van een modulaire norm, waarbij naast een basismodule die voor alle ondernemingen geldt, invulling wordt gegeven aan verschillende modules. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten wordt een onderneming ingedeeld in een of meerdere modules. SNA gaat met de invoering van de modulaire norm niet over één nacht ijs. Pas na een uitvoerige proef (pilot) zal een besluit worden genomen over het definitief omzetten van de huidige norm in een modulaire norm. De pilot zal in september 2018 van start gaan en zes maanden duren. Meer informatie over de modulaire norm en de pilot volgt nog.

Reglement Inspectie-instellingen
Het reglement Inspectie-instellingen is op een aantal punten gewijzigd. Het gaat onder meer om wijzigingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt het aangepaste reglement Inspectie-instellingen hier raadplegen.

Jaarverslag 2017
Het jaarverslag 2017 is gepubliceerd. Sinds de start in 2007 heeft het SNA-keurmerk zich continu kwalitatief verder ontwikkeld, waardoor er inmiddels een breed gedragen instrument staat waarmee het kaf van het koren wordt gescheiden. Door frequente inspecties (ruim 9.000 op jaarbasis) waarbij de ondernemingen worden gewezen op eventuele tekortkomingen die moeten worden opgelost, worden de risico’s voor opdrachtgevers beperkt. Immers, ondernemingen die niet voldoen aan de normeisen verliezen het certificaat (worden doorgehaald). Het keurmerk is in die zin zeker niet vrijblijvend. Het is dan ook niet vreemd dat opdrachtgevers in toenemende mate vragen om het SNA-keurmerk.

Ook in cijfers laat het register een positieve ontwikkeling zien. Niet alleen het aantal gecertificeerde ondernemingen is gestegen, ook het aantal nieuwe aanmeldingen is wederom aanzienlijk. Ontwikkelingen waarvoor we ons ook het komende jaar weer zullen inzetten. Voor meer informatie bekijk hier het jaarverslag 2017.

SNA-keurmerk in beeld
In een animatie wordt het belang van het SNA-keurmerk kort uitgelegd. U wilt gebruik maken van uitzendkrachten of u heeft werk uit te besteden? Dat lijkt simpel, maar dat is het in realiteit helaas niet. Er zitten risico's aan het zaken doen met uitzendondernemingen en aannemers van werk. Klik op de afbeelding om de video te bekijken.Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2018
SNA voert regelmatig wijzigingen door in de norm waarop de ondernemingen worden gecontroleerd. Graag informeren wij u over de wijzigingen in de norm die per 1 april 2018 zijn ingegaan.

De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN 4400-2 aangevuld met aanpassingsrapporten en interpretatierapporten zoals opgenomen in het Handboek Normen. De eerder in het Handboek Normen gepubliceerde aanpassingsrapporten van de afgelopen jaren zijn nu opgenomen in de NEN 4400-1:2017 en NEN 4400-2:2017. Met deze nieuwe herziende versies van de NEN 4400 is het nieuwe Handboek Normen een stuk overzichtelijker geworden. De nieuwe normen bevatten verder geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de oude normen aangevuld met de van toepassing zijnde aanpassingsrapporten. Waar nodig zijn normelementen tekstueel wel verduidelijkt.

Het nieuwe Handboek Normen versie 17.02 (ingangsdatum 1 april 2018) is gepubliceerd op de website en te vinden onder Reglementen en documenten.
De nieuwe versies van de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 zijn te bestellen via de NEN Webshop.

AVG van kracht
Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat onlangs de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden. Deze regelt de bescherming van persoonsgegevens in de hele Europese Unie (EU).

U kunt er van op aan dat wij zorgvuldig met die gegevens omgaan. De AVG waaraan wij vanaf 25 mei van dit jaar moeten voldoen, verandert daar niets aan. De wet is er gekomen om u het vertrouwen te geven. Vertrouwen dat wij alles doen om uw gegevens te beschermen, dat ze niet zomaar op straat liggen en dat we ze niet gebruiken voor processen waar u geen weet van heeft. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer