X

SNA-keurmerk versterkt met controle op cao Vleessector

09-06-2015  |

 

In het kader van het verder versterken van het SNA-keurmerk is de afgelopen maanden, in samenwerking met sociale partners, hard gewerkt om cruciale elementen uit de cao Vleessector uit te werken in normbepalingen voor het SNA-keurmerk. 
Dit voorjaar zijn de normbepalingen in de vorm van een pilot aan de praktijk getoetst. Na een positieve evaluatie worden de cao-bepalingen Vleessector (onder voorbehoud van een tijdige beoordeling door de Raad voor Accreditatie) per 1 juli 2015 aan de NEN 4400-1 toegevoegd. 
 
Dit betekent dat ondernemingen met het SNA-keurmerk die onder de cao Vleessector vallen en ondernemingen die zich hebben aangemeld voor het keurmerk vanaf 1 juli 2015 bij NEN 4400-1 inspecties ook op deze normbepalingen geïnspecteerd gaan worden. 
 
De aanpassingen op de norm die voor deze uitbreiding nodig zijn, kunt u hier nalezen. Vanaf 1 juli 2015 worden deze aanpassingen ook opgenomen in het Handboek Normen en daarmee gepubliceerd op de SNA website.
 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer