X

Werkgevers en werknemers hebben er samen belang bij, dat werknemers bij langdurige ziekte of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid snel weer aan het werk gaan. In de Wet Poortwachter zijn hierover afspraken gemaakt.
De vleessector doet er veel aan om het ziekteverzuim en de instroom in de WGA terug te dringen. De bedrijven maken gebruik van de wet- en regelgeving op dit gebied.
 
In onze CAO staat aan welke eisen bijvoorbeeld de contracten met de re-integratiebedrijven moeten voldoen. Daarmee wordt voorkomen dat de re-integratie onzorgvuldig gebeurt en werknemers tegen hun zin ander werk moeten accepteren. Zie bijlage IX van de CAO

Tevens staan er in onze CAO controleregels in het kader van bestrijding ziekteverzuim. Zie bijlage VI van de CAO

Werkgevers en werknemers dienen samen met de Arbodienst in goed overleg de werknemer weer snel in de oude functie of een andere functie in het bedrijf te herplaatsen.

Actueel
Geen gegevens gevonden
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer