X
Geen gegevens gevonden

Uit onderzoek blijkt dat werknemers in de vleessector tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden. Met name over het salaris en de flexibiliteit in de werktijden is iedereen goed te spreken. De arbeidsvoorwaarden in onze sector zijn voor het merendeel van de functies collectief vastgelegd in de CAO Vleessector. Deze CAO biedt een breed scala aan voorzieningen, afspraken en mogelijkheden als je in onze sector wil werken. Naast de CAO, kennen we ook een verplichte pensioenregeling, een scholingsfonds, een collectieve WGA-hiaat- en een Algemene Nabestaande Wet verzekering.
 
We zitten dus niet stil en werken voortvarend aan verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het ouderenbeleid leggen we onder de loep en de mogelijkheden voor de combinatie van arbeid en zorg worden verder verruimd. 

Werknemers met vragen over de arbeidsvoorwaarden kunnen terecht bij hun eigen personeelsfunctionaris. Daarnaast kunnen ze een beroep doen op het sociaal-secretariaat van de vleessector bij de COV in Zoetermeer. Dit geldt ook voor werkgevers en mensen die een baan in de vleessector zoeken.

Actueel
  • 24-11-2014  |

    Algemeen verbindendverklaring cao vleessector

    Met ingang van 11 november is de cao vleessector algemeen verbindend verklaard. Het besluit tot avv van bepalingen van de cao vleessector is integraal gepubliceerd in de Staatscourant van 14 november 2014
« 1 2 2/2 (26)
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer