X
Geen gegevens gevonden

Kan een werkgever zomaar zelf bepalen hoelang een werkdag duurt en hoeveel de (nieuwe) werknemer gaat verdienen? Nee; daarover zijn centrale afspraken gemaakt tussen werkgevers (COV) en de vakbonden. Die afspraken staan in de zogeheten CAO voor de vleessector, ofwel CAO. Zodra de CAO algemeen verbindend is verklaard, geldt deze voor iedereen die werkt in de vleessector, lid of geen lid.
 
Wat houdt de CAO nu in?
Een CAO wordt voor een bepaalde tijd afgesloten, vaak één of twee jaar. Daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. In de CAO staat onder meer hoe lang per dag gewerkt mag worden, wat de hoogte is van het salaris en van andere vergoedingen, hoeveel vrije dagen een werknemer heeft en wat er moet gebeuren bij (langdurige) ziekte.

Het meest recente cao boekje is hier te vinden.

 

 

 

Actueel
 • 18-06-2018  |

  Cao afspraak: Indicatief rooster

  In de cao voor de Vleessector zijn afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen sociale partners in de vleessector. Zo hebben sociale partners bij de laatste cao onderhandelingen onder andere afgesproken dat alle werknemers
 • 10-04-2018  |

  Arbeidskosten in de EU - Loonkosten per uur

  In 2017  werden de gemiddelde arbeidskosten per uur geschat op € 26,8 in de Europese Unie (EU) en € 30,3 in het eurogebied. Dit gemiddelde maskeert echter grote verschillen tussen de EU-lidstaten, met de laagste
 • 11-01-2018  |

  Onderhandelingsresultaat CAO Vleessector

  De COV en de vakbonden hebben op 5 december 2017 een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de Vleessector. U treft het akkoord hier aan.
 • 11-01-2018  |

  Loontabellen cao vlees per 1 januari 2018

  In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder andere afgesproken dat per 1 januari 2018 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2,1%. In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder
 • 03-01-2018  |

  Inconveniëntentoeslag per 1 januari 2018

  In het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleessector is onder andere afgesproken dat per 1 januari 2018 de feitelijke lonen worden verhoogd met 2,1%, de daarmee samenhangende inconveniëntentoeslag zijn met het gelijke percentage
 • 30-11-2017  |

  CAO onderhandelingen vleessector

  Woensdag 29 november 2017 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleessector hervat. Helaas zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de ruim 9.000 werknemers in de vleessector vastgelopen. Na slechts drie rondes blijken de verschillen te
 • 16-10-2017  |

  Start onderhandelingen voor nieuwe cao vleessector

  Dinsdag 10 oktober jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. De eerste dag stond in het teken van het toelichten van de voorstellen van de vakbonden en de COV . De volgende cao/onderhandelingsdagen staan gepland op woensdag 1 november en
 • 12-09-2017  |

  Groen licht voor aanvulling WW

  Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de
 • 28-08-2017  |

  Seniorenregeling en pensioen

  Maakt uw medewerker gebruik van de seniorenregeling? Werknemers van 60 jaar en ouder hebben in deze regeling de mogelijkheid om 90% te gaan werken, zonder salaris in te leveren. De pensioenpremie is dan gebaseerd op 100% en de premieverdeling tussen werkgever
 • 08-06-2017  |

  Afstand tot de arbeidsmarkt

  De 100.000 banen afspraak dateert alweer van enige tijd geleden. Toch agenderen sociale partners in de vlees- en vleeswarensector deze afspraak regelmatig tijdens hun overleggen. De intentie om vorm te geven aan deze afspraak is er wel degelijk. Hoe zat het
 • 05-06-2017  |

  Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar en het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat
 • 12-05-2017  |

  Reparatie 3e WW-jaar

  ​De besturen van de centrale ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben op 8 mei ingestemd met de oprichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit waarmee ondernemingen en bedrijfstakken een private aanvulling op de WW en de WGA kunnen
 • 26-01-2017  |

  Eerste kamer stemt in met verhoging minimumjeugdloon.

  De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarmee het minimumjeugdloon in stappen zal worden afgeschaft vanaf 21 jaar aangenomen.  Jongeren verdienen een eerlijke kans in de
 • 17-06-2016  |

  Minimumlonen per 1 juli 2016

  Het wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2016: o € 1.537,20 per maand; o € 354,75 per week; o  € 70,95 per dag. Het bruto minimumuurloon wordt voor de
 • 08-03-2016  |

  Onderhandelingsresultaat cao Vleessector

  Sociale partners (COV, FNV, CNV en de Unie) hebben een ‘onderhandelingsresultaat’ bereikt over een nieuwe cao. De werkgevers en werknemers hebben voorstellen voor onder meer een loonsverhoging per 1 april met 1,5% en op 1 januari 2017 nog eens 0,5%
 • 29-06-2015  |

  Loontabellen Vlees

  Begin april 2015 bent u geïnformeerd over een onjuistheid in de loontabellen per 1 april 2015.
 • 16-12-2014  |

  Seniorenregeling

  Op het sociaal secretariaat zijn veel vragen binnen gekomen over de seniorenregeling. Wij hebben een document gemaakt die een hoop van uw vragen beantwoord. Indien uw vraag hier niet bij staat kunt u altijd contact opnemen met het Sociaal Secretariaat.
 • 24-11-2014  |

  Algemeen verbindendverklaring cao vleessector

  Met ingang van 11 november is de cao vleessector algemeen verbindend verklaard. Het besluit tot avv van bepalingen van de cao vleessector is integraal gepubliceerd in de Staatscourant van 14 november 2014
« 1 2 2/2 (44)
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer