X

Kan een werkgever zomaar zelf bepalen hoelang een werkdag duurt en hoeveel de (nieuwe) werknemer gaat verdienen? Nee; daarover zijn centrale afspraken gemaakt tussen werkgevers (COV) en de vakbonden. Die afspraken staan in de zogeheten CAO voor de vleessector, ofwel CAO. Zodra de CAO algemeen verbindend is verklaard, geldt deze voor iedereen die werkt in de vleessector, lid of geen lid.
 
Wat houdt de CAO nu in?
Een CAO wordt voor een bepaalde tijd afgesloten, vaak één of twee jaar. Daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. In de CAO staat onder meer hoe lang per dag gewerkt mag worden, wat de hoogte is van het salaris en van andere vergoedingen, hoeveel vrije dagen een werknemer heeft en wat er moet gebeuren bij (langdurige) ziekte.

Actueel
 • 03-02-2023  |

  Cao-verhoging van 3,5% per 1 maart 2023

  In de cao is afgesproken dat de feitelijke lonen per 1 maart 2023 met 3,5% worden verhoogd. Alle werknemers vallend onder de cao Vleessector ontvangen per deze datum dus een loonsverhoging van 3,5%.
 • 14-06-2022  |

  Akkoord nieuwe cao Vleessector

  Zowel de leden van de COV als de leden van de vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met de nieuwe cao Vleessector.  
 • 30-08-2021  |

  CAO boekje vleessector

  De cao boekjes voor de vleessector met een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 maart 2022 worden binnenkort verstuurd. De digitale versie is vanaf heden beschikbaar op de website vleeswerkt.nl.
 • 10-05-2021  |

  Nieuwe cao-vleessector is definitief

  Vrijdag 7 mei jl. hebben wij van de vakbonden FNV en CNV de bevestiging ontvangen dat hun leden hebben ingestemd met het op 23 april jl. bereikte onderhandelingsresultaat. Daarmee is er nu dus sprake van een definitief cao-akkoord.
 • 04-02-2021  |

  Eerste 15 deelnemers kunnen eerder stoppen met werken in Vleessector

  COV, FNV en CNV (Sociale partners) in de Vleessector zijn het er al jaren over eens, dat er voor werknemers in een productiefunctie (“Vlees in de handen”) doorwerken tot aan de AOW-leeftijd (te) zwaar is. De Sociale partners in de Vleessector zijn blij dat
 • 01-02-2021  |

  Vaste reiskostenvergoeding mag nog tot 1 april 2021

  In december 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoeding verlengd wordt tot 1 februari 2021 en dat het kabinet in januari 2021 terugkomt op de situatie vanaf 1 februari 2021.
 • 16-12-2020  |

  Folder zwaar werk regeling in het Nederlands, Engels en Pools

  Kortgeleden hebben we u geïnformeerd over de regeling Zwaar Werk Vleessector voor werknemers in een directe productiefunctie (“Vlees in de handen”). Deelname is, onder voorwaarden, vanaf 1 januari 2021 mogelijk. De regeling is bedoeld om werknemers die lang
 • 07-12-2020  |

  53e kalenderweek

  Gewoonlijk heeft een jaar 52 kalenderweken, maar eens in de vijf of zes jaar is sprake van een 53e week.
 • 02-12-2020  |

  Regeling Zwaar Werk Vleessector vastgesteld

  Eerder stoppen met werken? Met de regeling Zwaar Werk voor werknemers in een directe productiefunctie (“Vlees in de handen”) kan dat, als u voldoet aan de voorwaarden. De regeling komt voort uit de cao-afspraak Zware Beroepen en is gezamenlijk vastgesteld door
 • 01-12-2020  |

  Start onderhandelingen voor een nieuwe cao vleessector

  Maandag 30 november 2020 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleessector gestart. De eerste dag stond vooral in het teken van de toelichting van de voorstellen van de vakbonden FNV, CNV en de werkgeversorganisatie COV.
 • 18-11-2020  |

  Minimumloon per 1 januari 2021

  Per 1 januari 2021 stijgt het wettelijk minimumloon met  0,29%. Het minimumloon en jeugdloon wordt dan als volgt: Aanvullende informatie in de officiële bekendmaking: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7
 • 12-05-2020  |

  Minimumloon per 1 juli 2020

  Per 1 juli 2020 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,6 %. Het minimumloon en jeugdloon wordt dan als volgt:
 • 06-04-2020  |

  SNA nieuwsbrief

  De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt u graag op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen. Daarnaast kunt u voor meer informatie nog steeds terecht op de website van SNA.
 • 24-02-2020  |

  CAO boekje vleessector

  De cao boekjes voor de vleessector met een looptijd van 1 november 2019 tot 1 januari 2021 worden binnenkort verstuurd. De digitale versie is vanaf heden beschikbaar op de website.
 • 30-12-2019  |

  Premiekorting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector

  In 2012 is besloten om op de premie van 0,7% een korting van 0,3% toe te passen en de korting jaarlijks opnieuw te bekijken tegen het licht van de financiële situatie van het Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector. In 2016 is deze korting verlaagd naar
 • 30-12-2019  |

  Cao-akkoord Vleessector formeel bekrachtigd

  De leden van de COV en de leden van vakbonden FNV en hebben ingestemd met het principeakkoord, waarmee het akkoord definitief is bekrachtigd. Zodra de tekst van de nieuwe cao door sociale partners is vastgesteld, wordt de tekst op vleeswerkt.nl gepubliceerd.
 • 13-12-2019  |

  Principeakkoord nieuwe cao voor de vleessector

  Donderdag 5 december hebben de COV en de vakbonden FNV en CNV een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de Vleessector. Het betreft een cao met een looptijd van 1 november 2019 tot 1 januari 2021 (14 maanden) met een loonsverhoging van 3,35% per
1 2 3 » 1/3 (62)
FAQ
 • Wat zijn de CAO-verhogingen vanaf 1995?
  • 01-07-1995: 0,14% prijscompensatie
   01-07-1996: 0,5% plus 1,07% prijscompensatie
   01-07-1997: 0,52% prijscompensatie
   01-07-1998: 1,3% plus 0,58% prijscompensatie
   01-06-2000: 3%
   01-07-2001: 3%
   01-04-2002: 1,8%
   01-07-2002: 3%
   01-01-2003: 0,5%
   01-07-2003: 1,5%
   01-04-2004: 0,75%
   01-07-2005: 1,25%
   01-07-2006: 1,25%
   01-05-2007: 2,5%
   01-04-2008: 3%
   01-07-2009: 1%
   01-07-2010: 1%
   01-01-2011: 0,5%
   01-07-2011: 1,5%
   01-04-2012: 2%
   01-06-2013: 0,75%
   01-06-2014: 2,5%
   01-04-2015: 2,25%
   01-04-2016: 1,5%
   01-01-2017: 0,5%
   01-01-2018: 2.1%
   01-01-2019: 2,3%
   01-11-2019: 3,35%
   01-03-2021: 1,5%
   01-01-2022: 1%
   01-06- 2022: 3,3%
   01-03-2023: 3,5% 

 • Hoeveel bedraagt de eindejaarsuitkering en over welk inkomen dient dit te worden berekend?
  • De eindejaarsuitkering bedraagt op grond van artikel 27 van de CAO Vleessector 2%. Dit wordt berekend over het in de voorafgaande 12 maanden bij de werkgever verdiende inkomen (exclusief vakantietoeslag en de eindejaarstoeslag). Het inkomen bevat ook de overwerktoeslag en ploegentoeslag. In de CAO is in artikel 1b lid 17 gedefinieerd wat onder inkomen dient te worden verstaan. Dit luidt als volgt: Het overeengekomen vaste salaris alsmede de vaste toeslagen al dan niet op grond van een overheidsbesluit, verdiensten op grond van een in de onderneming geldend beloningssysteem en ploegentoeslag, alsmede vaste toeslagen en uitkeringen gebaseerd op de CAO, met inbegrip van de verdiensten op grond van overwerk verdiend en vakantietoeslag. Buiten beschouwing blijven reiskostenvergoeding, onkostenvergoeding alsmede gratificaties, uitkeringen krachtens winstdelingsregelingen en soortgelijke emolumenten. In artikel 27 van de CAO wordt de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering zelf van deze definitie uitgezonderd.

   Een werkgever, vallend onder de CAO betaalt hogere bruto- salarissen uit dan zij verplicht is volgens de CAO. Tevens verstrekt deze werkgever 36 uur per jaar meer vakantie- uren op jaarbasis dan volgens de CAO verplicht is. De vraag is nu of deze werkgever verplicht is om de eenmalige eindejaarsuitkering verplicht te verstrekken of dat gesteld kan worden dat deze uitkering al verwerkt is in de bovenmatige toekenningen.

   De werkgever is verplicht om de eindejaarsuitkering te betalen, de CAO is een minimum CAO waarbij alleen ten gunste van de werknemer mag worden afgeweken.

 • Is een werkgever die geen lid is gebonden aan de CAO Vleessector?
  • Een werkgever die geen lid van de werkgeversorganisatie is, is in principe niet gebonden aan de CAO. Dit verandert zodra een CAO algemeen verbindend wordt verklaard. De CAO Vleessector is de laatste jaren immer algemeen verbindend verklaard en is dan eveneens van toepassing op niet gebonden werkgevers. Indien ongebonden werkgevers buiten deze algemeen verbindend verklaarde periodes in zijn arbeidscontract heeft opgenomen dat hij de CAO volgt, mag hij niet afwijken van deze CAO ook als de CAO niet algemeen verbindend is verklaard. Alleen in een arbeidsovereenkomst mag dan worden afgeweken van bepaalde regels van de CAO.

 • Wanneer is de CAO algemeen verbindend verklaard?
  • De periodes voor algemeen verbindend verklaring zijn:

   Looptijd CAO

   1 april 1996 tot 1 april 1997
   1 april 1997 tot 1 maart 1998
   1 maart 1998 tot 1 april 2000
   1 april 2000 tot 1 april 2001
   1 april 2001 tot 1 april 2002
   1 april 2002 tot 1 oktober 2003
   1 oktober 2003 tot 1 oktober 2004
   1 oktober 2004 tot 1 april 2007
   1 april 2007 tot 1 april 2009
   1 april 2009 tot 1 april 2011
   1 april 2011 tot 1 april 2013
   1 april 2013 tot 1 april 2014
   1 april 2014 tot 1 maart 2016
   1 maart 2016 tot 1 november 2017
   1 november 2017 tot 1 november 2019
   1 november 2019 tot 1 januari 2021
   1 januari 2021 tot 1 maart 2022
   1 maart 2022 tot 1 maart 2024

   AVV periode CAO Vleessector

   28 december 1996 tot 1 april 1997
   27 december 1997 tot 1 maart 1998
   29 januari 1999 tot 1 april 2000

   24 februari 2002 tot 1 april 2002
   14 juli 2003 tot 1 oktober 2003
   7 mei 2004 tot 1 oktober 2004
   15 december 2005 tot 1 april 2007
   14 oktober 2007 tot 1 april 2009
   28 januari 2010 tot 1 april 2011
   12 november 2011 tot 1 april 2013
   30 augustus 2013 tot 1 april 2014
   15 november 2014 tot 1 maart 2016
   8 maart 2017 tot 1 november 2017
   1 mei 2018 tot 1 november 2019
   19 mei 2020 tot  1 januari 2021
   5 oktober 2021 tot 1 maart 2022

   De avv perioden en besluiten kunt u hier vinden.

 • In een onderneming worden salarissen per periode van 4 weken uitbetaald. Dit gebeurt dus 13 keer per jaar. In sommige jaren is sprake van een 53ste week en is de vraag of de 53ste week apart betaald dient te worden.
  • Gewoonlijk heeft een jaar 52 werkweken, maar eens in de vijf of zes jaar is sprake van een 53ste week. Dat komt omdat een gemiddeld jaar geen 52x7= 364, maar 365 of 366 dagen heeft. In een 4-wekensystematiek wordt dus ieder jaar een "tekort" opgebouwd van 1 of 2 dagen. Daarom wordt gemiddeld eens in de 5 à 6 jaar op de kalender een extra 53ste week benoemd. De vraag is nu of deze 53ste week in het geval van periodesalarissen (=4-wekensalarissen) extra moet worden uitbetaald.
   Sociale partners hebben uitgebreid overleg gevoerd over deze kwestie. De in de cao gemelde loontabellen zijn een handreiking aan werkgevers in de sector, maar het staat hen vrij andere tabellen te hanteren, waarbij de cao-tabellen als minimum gelden. Na uitvoerig beraad is vast gesteld dat er in de cao geen wijzigingen in de systematiek zijn afgesproken en dat daarom de bestendige lijn gevolgd moet blijven worden totdat partijen daar andere afspraken over maken. De betaling van de 53e week is daarom afhankelijk van de door werkgever gehanteerde tabellen voor periodesalarissen(= 4-wekensalarissen) en de betaling in 2020, de laatste keer dat het kalenderjaar 53 weken kende.

Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer