X

Pilot functiegerichte opleidingen geëindigd mààr Employability nog altijd mogelijk

06-02-2019  |

In tegenstelling tot de cao Vleessector kende de cao voor de Vleeswarenindustrie tot voor kort een extra subsidieregeling, art. 2i Toetsingskader FCB VlW. in de vorm van een pilot. Echter deze regeling eindigde 1 februari jl. evenals de cao voor de Vleeswarenindustrie. Inmiddels zijn de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de Vleeswarenindustrie op 30 januari jl. begonnen en hebben de vakbonden onder meer ingezet op een verlenging van deze regeling. Maar als werknemer is het al langere tijd mogelijk om zowel in de vleessector als in de vleeswarenindustrie een subsidie aan te vragen om te werken aan je employability, zeg maar, het werken aan je ontwikkeling op het gebied van kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld in relatie tot jouw duurzame inzetbaarheid. Er is geen toestemming vooraf nodig van je werkgever, je kunt je aanvraag rechtstreeks doen bij het sociaal secretariaat FCB Vl(W).
Benut deze mogelijkheid, neem regie over je inzetbaarheid en word zo weerbaarder en kansrijker op de arbeidsmarkt!

Uiteraard is het e.e.a. aan voorwaarden verbonden en verschillen de hoogte van de bedragen per sector; check hier wat jouw mogelijkheden zijn: Vleeswarenindustrie of Vleessector.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer