X

RI&E-instrument voor Vlees en Vleeswaren is officieel erkend

07-01-2015  |

Het RI&E-instrument voor de sectoren Vlees- en Vleeswaren dat de sociale partners hebben samengesteld, is onlangs officieel erkend door het Steunpunt RI&E. Dat betekent dat kleine bedrijven uit deze sectoren (met 25 medewerkers of minder) die gebruik maken van dit instrument, de RI&E niet hoeven te laten toetsen. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.
Bedrijven met meer dan 25 medewerkers (gerekend over alle vestigingen samen) dienen na het uitvoeren van de RI&E met het branche-instrument het resultaat nog te laten toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige.
Voor alle bedrijven, groot en klein, geldt dat het RI&E-instrument hen in staat stelt om in eigen beheer, en zonder bijkomende kosten een RI&E uit te voeren die geheel is afgestemd op de risico’s in de branche. Ook gaat het instrument na in hoeverre de afspraken uit de arbocatalogus in het bedrijf worden nageleefd.

De branche RI&E is hier te vinden

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer